قدرت خدا

هر چه انسان نسبت به اسماء و صفات الهی شناخت بیشتری پیدا کند معرفت و شناخت او نسبت به پروردگار بیشتر می‌شود. در مباحث خداشناسی یکی از مهمترین صفاتی که بیان می‌شود صفت قدرت خدا است. چرا که بسیاری از صفات ذاتی به صفت قدرت برمی‌گردد مانند قادر، قدیر، مقتدر، قوی و مشابه آن. متکلمان …

ادامه مطلب

علم خدا

یکی از راههای شناخت بیشتر انسان نسبت به پروردگار، معرفت به اسماء و صفات الهی است. در میان صفات مطرح شده یکی از مهمترین آنها، صفت علم خدا می‌باشد. چرا که بسیاری از صفات ذاتی به صفت علم خدا برمی‌گردد. مانند عالم، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، مُدرک، علام الغیوب. متکلمان دراین‌باره می‌گویند: در واقع حی …

ادامه مطلب

صفات سلبی

در مباحث خداشناسی برای بیان اوصاف پروردگار گاهی همه کمالات برای خداوند اثبات می شود یعنی اینگونه بیان می شود که خدا همه اوصاف کمال را دارا است. که به این صفت ها، صفت ثبوتی می‌گویند. مثل علم و قدرت و رحمت و… که بیانگر کمال است و خداوند همه آنها را دارا است. در …

ادامه مطلب

ذات خدا

یکی از مسائلی که همواره در مسیر خداشناسی مطرح می‌شود این است که ما تا چه حد می‌توانیم خدا را بشنایسم؟ این که بعضی از علما می‌گویند نمی توان ذات خدا را شناخت، دقیقا به چه معنا است؟ در این نوشته در صدد اثبات این مطلب هستیم که شناختِ ذات خدا محال است. هرچند انسان‌ها …

ادامه مطلب

اسماء و صفات الهی

مباحث مربوط به اسماء و صفات الهی دو دسته اند. یک دسته مباحثی که کلی است و اختصاص به اسم خاصی ندارد، مباحثی مانند: • معنای اسم و صفت چیست؟ • اسم و صفت چه تفاوتی با هم دارند؟ • آیا می‌توان اسماء و صفات الهی را شناخت؟ • اسماء و صفات چه تقسیم‌بندی‌هایی دارد؟ …

ادامه مطلب

تاریخ زندگی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

تاریخ زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پر است از درس‌هایی مهم در عرصه‌های مختلف زندگی که به واقع ایشان بهترین الگوی انسان کامل است. این مقاله برگرفته از سلسله درس‌های دکتر رجبی دوانی است که فرازهای مهم و تأثیر گذار زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها را بررسی می‌کند. برخی موضوعات مطرح شده …

ادامه مطلب

توحید عبادی

توحید عبادی یعنی فقط باید خدا را عبادت کرد و فقط از او اطاعت نمود. فهم درست توحید عبادی بسیار اهمیت دارد. برای مثال بسیاری از کج‌فهمی‌های فرقهٔ وهابیت به همین موضوع بر می‌گردد. از آن جایی که نخواستند معنای صحیح توحید عبادی را بفهمند،‌ بدعت‌هایی را در دین اسلام وارد کردند و برای مثال …

ادامه مطلب

توحید تشریعی

توحید تشریعی یعنی هر گونه حکم و قانون گذاری فقط از آنِ خداست. در اینجا چند سؤال پیش می آید: • منبع اصلی قانون و حکم، رأی اکثریت است یا وحی الهی؟ • انسان در چه محدوده‌ای حق قانون‌گذاری دارد؟ • آیا دموکراسی با حکومت الهی، قابل جمع است؟ • و … در این مقاله …

ادامه مطلب

توحید افعالی

توحید به معنای بی نظیر بودن خداوند است که دارای مراتب مختلفی است. مثلا گاهی در مورد یکی بودن خدا بحث می شود که به آن «توحید ذاتی» می گویند یا در مورد بی نظیر بودن صفات خداوند که به آن «توحید صفاتی» می گویند و مراتب دیگر. توحید افعالی یکی از مراتب توحید است. …

ادامه مطلب

توحید صفاتی

توحید صفاتی به این معناست که صفاتِ خداوند بی‌نظیر است. ما خدا را با اوصافش می‌شناسیم اما اوصاف او ویژگی خاصی دارد و نباید آن را با اوصاف سایر موجودات یکی دانست. توحید صفاتی یکی از مراتب توحید است که ما در مقاله «انواع توحید» معنای مراتب و انواع آن را توضیح داده‌ایم. توحید صفاتی …

ادامه مطلب