مرور رده

نبوت

پیامبران و تربیت انسان

تربیت انسان کامل نیاز به یک هدایت ویژه دارد. روش پیامبران الهی برای تربیت انسان به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر رهبران و پیشوایان جهان نیست. شیوه‌ای که پیامبران الهی برای رشد و تربیت انسان

زندگی دنیا و جایگاه انسان در آن

جایگاه انسان در دنیا زمانی درست معلوم می‌شود که نگاه ما به زندگی دنیا نگاه صحیحی باشد. متاسفانه امروزه زندگی دنیا یک هدف بزرگ شمرده می‌شود. فرهنگ غرب که بر پایه تمایلات زودگذر دنیایی است؛

عصمت پیامبران

عصمت از امتیازات ویژه انبیاء الهی، و به معنای یک نیرویی در درون انسان است که او را از ارتکاب گناه باز می‌دارد. البته عصمت پیامبران معنای خاص و ویژه‌‌ای دارد. پیامبران در دریافت و رساندن

وحی الهی

یکی از امتیازات ویژه پیامبران، ارتباط خاصی است که آنها با خداوند دارند. این ارتباط خاص، وحی نامیده می‌شود. جالب است بدانید؛ در مباحث معرفت شناسی، وحی بالاترین اعتبار را دارد. اعتبارِ وحی،

علم پیامبر

امتیازات یک پیامبر الهی، ویژگی‌هایی است که باعث تفاوت او از مردم عادی می‌شود. پیامبران در طول تاریخ با همین تفاوت‌ها و امتیازات ویژه شناخته می‌شدند. (که در مقاله «ویژگی پیامبران الهی و

جایگاه پیامبران در قرآن

قرآن کریم پر است از سرگذشت عبرت‌آموز پیامبران الهی. با بررسی آیات مربوط به پیامبران در قرآن به روشنی در می‌یابیم که وجود انبیای الهی، چه آثار و برکات فراوانی برای بشریت داشته است. قرآن کریم

کارآمدی عقل انسان

عقل یکی از نعمتهای بزرگ الهی است؛ که خداوند آن‌‌را به بشریت عطا فرموده است. بی‌گمان قابلیت‌های بالای عقل انسان سبب برتری او از دیگر موجودات شده؛ و پیشرفت‌های علمی جهان، نشان دهنده قدرت

ربوبیّت الهی و هدایت انسان

یک نگاه ساده به اخبار روز نشان می‌دهد که هر لحظه شاهد یک پیشرفت علمی و یا یک اختراع و اکتشاف جدید در جهان هستیم. با مشاهده این پیشرفت های گسترده ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا انسان