مراحل هضم غذا در طب ایرانی

برای آشنا شدن با اینکه هضم غذا چیست و چه چیزهای روی آن اثر گذار است ابتدا باید با مراحل گوارش غذا آشنا شویم. در طب سنتی ایرانی چهار مرحله اصلی برای هضم بیان می‌شود. در این مقاله مراحل هضم غذا را بررسی می‌کنیم. عناوین مطرح شده عبارتند از: مراحل چهارگانۀ هضم در طب ایرانی …

ادامه مطلب

مضرات غذا خوردن قبل از گرسنگی

یکی از مهمترین نکات عمومی در تغذیه این است که تا حالت گرسنگی برای انسان بوجود نیامده نباید غذا بخورد. تغذیه در حالت سیری برای سلامتی انسان مضر است و سبب بیماری می‌شود. در این مقاله مضرات غذا خوردن قبل از گرسنگی را از نگاه طب سنتی و آموزه‌های اسلامی بررسی می‌کنیم. برخی عناوین مطرح …

ادامه مطلب

ارتباط معده با مغز و اثرگذاری بر تربیت

تغذیه مناسب ارتباط مستقیم با تربیت انسان دارد. اگر تغذیه انسان مناسب باشد تأثیر مستقیمی بر جسم و روح انسان دارد و در یادگیری و تربیت فرد بسیار موثر است. در این مقاله ارتباط تغذیه با تربیت را بیان کرده؛ همچنین ارتباط معده با مغز و دیگر اندام‌ها بررسی می‌شود. برخی مباحث مطرح شده در …

ادامه مطلب

شرایط مال حلال و تأثیر آن بر سلامتی

در این مقاله می‌خواهیم یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سلامت و تربیت را بیان کنیم. در آموزه‌های اسلام، غذای حلال تأثیر فراوانی بر جسم و روح انسان دارد. تغذیه از مال حلال لازمه سلامتی است و در تربیت و آینده فرزندان اثر مستقیم دارد. حلال بودن یا نبودن می‌تواند روی سلامت جسم شما، سلامت …

ادامه مطلب

آثار لقمه حرام در تربیت

حلال و طیب بودن، اولین قانون تغذیه است. لقمه حرام هم برای سلامت جسم بسیار زیان‌‌بار است و هم برای سلامت روح و روان شما آثار بسیار بدی دارد. در این مقاله ابتدا اهمیت تغذیه حلال در سلامت انسان را بیان می‌کنیم سپس آثار لقمه حرام در تربیت انسان بررسی می‌شود. برخی از مطالب مطرح …

ادامه مطلب

تغییر عادت در جهت موفقیت

یکی از مسائل مهم تربیتی تغییر عادت های غلط است. اما تغییر یک رفتاری که در انسان نهادینه شده و به عادت تبدیل شده معمولا با دشواری همراه است. بنابر این باید روش درستی را برای تغییر عادت انتخاب کرد. در این مقاله روشهای صحیح تغییر عادت را بررسی کرده و نکاتی را که باید …

ادامه مطلب

اهمیت شناخت عوامل محیطی در تربیت

عوامل محیطی یکی از مسائل مؤثر بر تربیت هستند. براساس دیدگاه طب ایرانی و آموزه‌های سلامتی بخش اسلام بسیاری از جزئیات زندگی ما هستند که در سلامت و رشد انسان موثرند. با توجه به این عوامل محیطی می‌توانیم در مسائل تربیتی خود، فرزندان و جوانان خود تأثیر بگذاریم و موفقیت را در این امر بیشتر …

ادامه مطلب

مزاج شناسی لازمۀ تربیت موفق

مزاج عبارت است از یک چهارچوب اصلی کیفی در بدن انسان که در هر فرد متفاوت است. مزاج شناسی یک اصل خیلی حساس و دقیق است. یعنی هر فردی به تنهایی باید با خصوصیات فردی‌اش توسط یک فرد کاملاً متبحر و متخصص بررسی و مزاج دقیق او استخراج شود. شناخت طبع انسان در نوع یادگیری …

ادامه مطلب

تأثیر پاکسازی بدن بر تربیت

در طب سنتی ایرانی، یکی از عوامل موثر در سلامتی پاکسازی بدن است. در این مقاله قصد داریم پاکسازی بدن را از دیدگاه طب سنتی توضیح دهیم سپس تأثیر آن را در تربیت انسان بررسی کنیم. برخی از مطالب مطرح شده در این مقاله عبارتند از: تأثیر پاکسازی بدن بر تربیت احتباس و استفراغ تعریف …

ادامه مطلب

تأثیر رخدادهای روحی و روانی بر تربیت

یکی از عوامل موثر بر تربیت انسان، رخدادهای روحی و روانی است که پیرامون ما اتفاق می‌افتد. در این مقاله به بررسی برخی از مهمترین مسائل روحی و روانی که در تربیت و پیشرفت انسان موثر است می‌پردازیم. عناوین مطرح شده در این مقاله عبارتند از: تأثیر مستقیم و عمیق رخدادهای روحی و روانی بر …

ادامه مطلب