مدیریت تربیتی فرزندان

تربیت فرزند دارای اصولی است که باید به آن توجه داشت. یکی از اصول تربیت، اصل تدبیر و مدیریت است. والدین با مدیریت تربیتی می‌توانند بستر را برای رشد و تعالی فرزندان خود مهیا کنند. در این مقاله به بررسی راهکارهای عملی برای مدیریت تربیتی فرزندان می‌پردازیم. عناوین مطرح شده در این مقاله عبارتند از: …

ادامه مطلب

اصل تناسب و اعتدال یا اولویت در تربیت فرزند

برای موفقیت در تربیت فرزند باید از یک سری اصول تربیتی تبعیت کرد. یکی از اصول تربیتی اصل تناسب و اعتدال است. تناسب و اعتدال در تربیت به نوعی به معنای اولویت بندی صحیح در تربیت است. در این مقاله به بررسی اصل تناسب و اعتدال یا اولویت در تربیت فرزند می‌پردازیم و راهکارهایی را …

ادامه مطلب

اصل تدریج و استمرار در تربیت فرزند

ما در تربیت باید تابع یک مجموعه از اصول تربیتی باشیم تا بتوانیم در این مسیر موفق باشیم و تربیت را در یک ریل صحیح و درستی قرار بدهیم. یکی از اصول مهم تربیتی اصل تدریج است. تدریج یعنی صبر و حوصله و استمرار. تربیت دفعی نیست و به زمان نیاز دارد. در این مقاله …

ادامه مطلب

جامع نگری در تربیت فرزند

یکی از اصول مهم تربیتی اصل جامع نگری است. همانطور که دین اسلام یک دین جامع است و به تمام ابعاد وجودی انسان توجه دارد ما والدین نیز در تربیت فرزند خود باید جامع نگر باشیم. در این مقاله ابتدا اهمیت و لزوم جامع نگری در تربیت فرزند را بررسی کرده سپس راهکارهایی را برای …

ادامه مطلب

هم‌گرایی و اتحاد خانواده در تربیت

یکی از اصول تربیت این است که والدین در مسائل تربیتی اتحاد رویه داشته باشند. یعنی اینطور نباشد که پدر یک روش را داشته باشد و مادر روش دیگر. همسو نبودن اعضای خانواده آسیب فراوانی به تربیت فرزندان وارد می‌کند. در این مقاله لزوم هم‌گرایی و اتحاد خانواده در تربیت را بررسی کرده و راهکارهایی …

ادامه مطلب

نهادینه کردن عمل صالح در کودکان

یکی از اصول تربیت این است که فرزندان به انجام عمل صالح و کار خوب گرایش پیدا کنند. این گرایش باید در وجود آنها نهادینه شود. در این مقاله راهکارهایی را برای نهادینه کردن عمل صالح در کودکان بیان می‌کنیم. عناوین مطرح شده در این مقاله عبارتند از: اصل عمل صالح نهادینه کردن دیدگاه مثبت …

ادامه مطلب

راهکارهای علاقه‌مند کردن فرزندان به عبادات

یکی از اصول تربیتی آشنا کردن کودکان با عبادات است. در آموزه‌های دینی به ما توصیه شده است که فرزندان خود را از همان دوران طفولیت با عبادات آشنا کنیم. البته این کار باید به تدریج و با صبر و حوصله انجام گیرد تا باعث زدگی در آنها نشود. در این مقاله راهکارهای علاقه‌مند کردن …

ادامه مطلب

راهکارهای نهادینه کردن اصل ایمان در فرزندان

اصل ایمان از اصول مهم تربیتی است. یکی از دغدغه‌های مهم والدین در تربیت فرزندان این است که چگونه می‌توانند ریشه‌های ایمان را در کودکان خود تقویت کنند. در این مقاله بر پایه آموزه‌های دینی راهکارهای تقویت و نهادینه کردن اصل ایمان در فرزندان را بررسی می‌کنیم. عناوین مطرح شده در این مقاله عبارتند از: …

ادامه مطلب

راهکارهای رسیدن به هدف خلقت در تربیت فرزند

هدف از خلقت، بندگی خداوند متعال است. این یک اصل مهم در تربیت فرزند است که می‌تواند تاثیر اساسی در هدایت او به سوی  رشد و کمال انسانی داشته باشد. در این مقاله ضمن بیان اصل هدف داری خلقت به بررسی راهکارهای رسیدن به هدف خلقت در تربیت فرزند می‌پردازیم. عناوین مطرح شده در این …

ادامه مطلب

کمال گرایی در کودکان

در تربیت فرزند باید به اصول تربیتی توجّه داشته باشیم. یکی از اصول تربیتی اصل کمال پذیری است. از آنجا که انسان موجودی کمال گرا است این کمال گرایی در کودکان باید به سوی نیکی‌ها و خوبی‌ها سوق پیدا کند تا سبب رشد فرزند ما شود. در این مقاله ضمن بیان اصل کمال گرایی به …

ادامه مطلب