عالم الست در قرآن

در قرآن کریم نسبت به خلقت اولیه انسان مباحث مهمی مطرح می‌شود. یکی از آنها عالم الست و گرفتن پیمان الهی از انسانها است. در این مقاله ضمن بررسی عالم الست نکات جالبی مطرح می‌شود از جمله: انسان‌ها قبل از ورود به این دنیا دارای فهم و شعور بوده‌اند. خداوند انسان را بینا کرد تا …

ادامه مطلب

بررسی امانت الهی در قرآن

ابتدای خلقت انسان اتفاقات جالبی رخ داده است. یکی از وقایعی که قرآن کریم به آن اشاره می‌کند مسأله عرضه امانت الهی به انسان است. این امانت الهی بر آسمانها و زمین عرضه می‌شود ولی آنها آن را قبول نمی‌کنند در چنین شرایطی انسان امانت الهی را می‌پذیرد. در این جریان سوالاتی به ذهن می‌آید: …

ادامه مطلب

کیفیت خلقت انسان از خاک

درباره خلقت انسان و چگونگی خلقت اولیه نسل بشر نظریه‌های مختلفی ذکر می‌شود. در این جا چند سوال مطرح می‌شود: آیا فقط حضرت آدم (ع) از خاک خلق شده است؟ آیا ما انسانها قبل از آمدن به این خلق شده بودیم؟ عالم ذر کجاست و در آن چه اتفاقاتی افتاده است؟  آیا عناصر اصلی خاک …

ادامه مطلب

قرآن و اثبات معاد با دلیل عقلی

برای اثبات معاد دلایل فراوانی از قرآن، احادیث و عقل وجود دارد. جالب است بدانید که در برخی از آیات قرآن کریم برای اثبات معاد از دلیل عقلی استفاده شده است. یعنی به نوعی قرآن کریم اثبات می‌کند که عقلاً نمی‌شود زندگیِ این جهان پایان کار باشد بلکه باید جهان دیگری هم باشد. در این …

ادامه مطلب

معاد در قرآن

معاد در قرآن کریم یکی از محوری ترین مباحث است به طوری که بعد از مسأله توحید بیشترین آیات قرآن به موضوع معاد اختصاص دارد. برخی از نکات جالبی که در این مقاله بررسی می شود عبارتند از: قرآن چهار دوره وجودی را برای انسان بر می‌شمارد. در ابتدای خلقت و قبل از دنیا آمدن …

ادامه مطلب

معاد در ادیان الهی

مسأله معاد در ادیان الهی یک مسأله محوری است. در تمام کتب آسمانی به نوعی به این مسأله اشاره شده است. اعتقاد به جهان آخرت و زنده شدن مردگان و حساب و کتاب اعمال انسان در ادیان الهی یک اصل مهم تلقی می‌شود. به عنوان مثال: ۱۴۰۰ آیه از آیات قرآن به معاد اشاره دارد. …

ادامه مطلب