Browsing Category

اصول دین

جایگاه پیامبران در قرآن

قرآن کریم پر است از سرگذشت عبرت‌آموز پیامبران الهی. با بررسی آیات مربوط به پیامبران در قرآن به روشنی در می‌یابیم که وجود انبیای الهی، چه آثار و برکات فراوانی برای بشریت داشته است. قرآن کریم

کارآمدی عقل انسان

عقل یکی از نعمتهای بزرگ الهی است؛ که خداوند آن‌‌را به بشریت عطا فرموده است. بی‌گمان قابلیت‌های بالای عقل انسان سبب برتری او از دیگر موجودات شده؛ و پیشرفت‌های علمی جهان، نشان دهنده قدرت

ربوبیّت الهی و هدایت انسان

یک نگاه ساده به اخبار روز نشان می‌دهد که هر لحظه شاهد یک پیشرفت علمی و یا یک اختراع و اکتشاف جدید در جهان هستیم. با مشاهده این پیشرفت های گسترده ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا انسان

رابطه توحید و نبوت

شک در نزول وحی یکی از شبهاتی است که در طول تاریخ تا به امروز مطرح می‌شود و به رابطهٔ توحید و نبوت بر می‌گردد، این که خدا برای انسان‌ها وحی نازل کرده یا نکرده است. گاهی می‌گفتند: مگر می‌شود

اعراف

اعراف منطقه‌ بلندی است در قیامت که جایگاه اهل نجات را از منطقه اهل عذاب جدا می‌کند. در مورد اعراف نکاتی وجود دارد: اعراف کجاست؟ویژگیهای آن چیست؟منظور از اصحاب اعراف کیست؟رجال اعراف چه

عوامل حبط عمل

همانطور که گاهی گناهان انسان بخشیده یا پوشیده می‌شوند، اعمال نیک هم گاهی باطل می‌شوند و اثر آنها از بین می‌رود. به این اتفاق حبط عمل می‌گویند. عواملی هستند که سبب حبط عمل می‌شوند از جمله:

پاک شدن گناهان و عوامل آن

بنا بر آموزه های قرآن کریم و روایات اسلامی عواملی هستند که سبب پاک شدن گناهان می‌شوند. در برخی موارد هم به اذن خداوند گناه اصلا ثبت نمی‌شود و حتی گاهی گناهان انسان از فرشتگانِ مأمورِ ثبت

پاداش عمل در آخرت

جهان آخرت جایی است که انسان پاداش عمل خود را دریافت می‌کند. بنا بر آیات قرآن کریم در روز قیامت هر کس هر آنچه انجام داده است تمام و کمال دریافت می‌کند. این دریافت عمل چند معنا می‌تواند داشته