مرور رده

تاریخ معصومین (ع)

فتح مکه

در سال هشتم هجرت واقعه مهمی رخ داد و آن فتح مکه توسط سپاه اسلام بود. فتح مکه یکی از نبردهای مسلمانان است که از جهات مختلفی حائز اهمیت می‌باشد: فتح مکه با اقتدار کامل مسلمانان صورت

جنگ موته

جنگ موته در سال هشتم هجرت واقع شده است. در این جنگ مسلمانان به مقابله با قدرت بزرگی به نام امپراطوری روم پرداختند. اتفاقات این جنگ از جهات مختلفی حائز اهمیت است: سپاه اسلام سه هزار نفر

جنگ خیبر

جنگ خیبر یکی از وقایع مهم سال هفتم هجرت است. یهودیان پس از زیر پا گذاشتن پیمان صلح حدیبیه از مدینه تبعید شدند و پایگاهی را در خیبر تشکیل دادند و تهدیدی برای اسلام شدند. در این مقاله به

صلح حدیبیه و آثار آن

در سال ششم هجرت، اسلام موقعیت محکم‌تری پیدا کرده بود. پیامبر اکرم (ص) در جریان سفر حج، پیمانی را با مشرکان بستند که به پیمان صلح حدیبیه معروف شد. این پیمان سبب شد مشرکان اسلام را به رسمیت

بنی قریظه

بنی قریظه گروهی از یهودیان بودند که با مسلمانان پیمان صلح بستند و در میان مسلمانان زندگی می‌کردند. در این نوشته به بررسی پیمان شکنی بنی قریظه و عاقبت آنها می‌پردازیم. برخی از نکاتی که در

جنگ خندق یا احزاب

در سال پنجم هجرت ائتلاف بزرگی بین کفار بوجود آمد و تصمیم گرفتند به مسلمانان حمله کنند. در جنگ خندق با وجود اینکه عده دشمنان زیاد بود اما تدابیر پیامبر اکرم (ص) و امداد‌های الهی سبب پیروزی

غزوه حمراء الاسد

بعد از تجربه تلخی که برای مسلمانان در جنگ احد پیش آمد دشمنان تصمیم گرفتند در نزدیکی مدینه و در منطقه‌ای به نام حمراء الاسد توقف کنند و بعد از تجدید قوا به مدینه حمله‌ور شوند و کار مسلمانان

جنگ احد

یکی از حوادث مهمی که در سال سوم هجرت رخ داد جنگ احد است. دراین جنگ اتفاقات عبرت آموزی پیش آمد که در تاریخ ثبت شده است. از جمله: پیامبر اکرم (ص) پیش‌بینی صحیحی از دشمن داشتند و گروهی را

جنگ بدر

جنگ بدر نقطۀ عطفی در تاریخ رسالت پیامبر اکرم (ص) بود. در صدر اسلام مسلمان‌ها به شدت مورد ظلم و آزار و اذیت واقع می‌شدند و قدرت مقابله با دشمنان را نداشتند. با گسترش اسلام و بیشتر شدن تعداد

سریه

پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی برای مقابله با خطرات دشمنان فریضه جهاد تشریع شد. در برخی از این جنگها پیامبر اکرم (ص) خودشان حضور نداشتند بلکه فرمانده‌ای را تعیین