پاک شدن گناهان و عوامل آن

بنا بر آموزه های قرآن کریم و روایات اسلامی عواملی هستند که سبب پاک شدن گناهان می‌شوند. در برخی موارد هم به اذن خداوند گناه اصلا ثبت نمی‌شود و حتی گاهی گناهان انسان از فرشتگانِ مأمورِ ثبت نیز پوشیده است. در این مقاله بر پایه آیات قرآن کریم عوامل پاک شدن گناهان و عدم ثبت …

ادامه مطلب

پاداش عمل در آخرت

جهان آخرت جایی است که انسان پاداش عمل خود را دریافت می‌کند. بنا بر آیات قرآن کریم در روز قیامت هر کس هر آنچه انجام داده است تمام و کمال دریافت می‌کند. این دریافت عمل چند معنا می‌تواند داشته باشد: دریافت پاداش عمل دریافت خود عمل بازگرداندن پروندۀ اعمال در این مقاله بر پایه آیات …

ادامه مطلب

قضاوت خدا در قیامت

روز قیامت روز برپایی دادگاه الهی است. آنجا است که اعمال ما ظاهر می‌شود و مورد قضاوت قرار می‌گیرد. البته قضاوت خدا با قضاوت ما تفاوت‌هایی دارد: قضاوت خدا بر مبنای حق است. به دور از هرگونه ستمی است.  عدالت و رحمت را با هم دارد. نیکیها چند برابر محاسبه می‌شود ولی بدیها مطابق عمل …

ادامه مطلب

شاهدان اعمال در قیامت

در صحنهٔ قیامت، پیش از برپایی دادگاه عدل الهی ابتدا پیامبران و شاهدان اعمال حاضر می‌شوند. در آموزه‌های اسلامی گروههایی به عنوان شاهدان اعمال انسانها معرفی می‌شوند. قرآن کریم سه گروه را به عنوان شاهد در روز قیامت برمی‌شمارد: اعضاء و جوارح فرشتگان الهی پیامبران و اولیای الهی (ع) این مقاله به بررسی شاهدان اعمال …

ادامه مطلب

نامه اعمال

روز قیامت روزی است که نامه اعمال انسانها در آن گشوده می‌شود. در آیات قرآن نامه اعمال، «کتاب» یا «صحف» نامیده شده است. «کتاب» در قرآن کریم به سه معنا به کار رفته است: نامه اعمال کتاب امت‌ها کتاب فراگیر در این مقاله به بررسی «نامه اعمال» و لفظ «کتاب» در قرآن کریم می‌پردازیم و …

ادامه مطلب

نفخ صور و اتفاقات بعد از آن

در قرآن کریم آیات بسیاری است که دلالت بر زنده شدن همگانی و قیام عمومی انسانها در قیامت دارد. این زنده شدن همگانی با نفخ صور حاصل می‌شود. مباحثی که در این نوشته بررسی شده است عبارتند از: نفخ صور در قرآن نفخ صور اول نفخ صور دوم و برپایی دادگاه عدل الهی اوّل: قیام …

ادامه مطلب

معاد جسمانی

معاد جسمانی یکی از مباحث مهمی است که در بحث معاد و زنده شدن مردگان مطرح می‌شود. در این مورد سوالاتی مطرح است ازجمله: آیا معاد جسمانی است یعنی انسانها در روز قیامت با بدن فیزیکی محشور خواهند شد ؟ چگونه ممکن است که جسم مردگان که در زیر خاک پوسیده دوباره حاضر شود؟ آیا …

ادامه مطلب

بررسی آراء مختلف درباره هفت آسمان

در قرآن کریم از خلقت هفت آسمان و هفت زمین سخن به میان آمده است. آنچه در این مقاله می‌خواهیم به آن بپردازیم بررسی معنای هفت آسمان است؟ در اینجا سوالاتی به ذهن می‌آید از جمله: معنای سماء در قرآن چیست؟ آیا هفت آسمان در قرآن با افلاک نه‌گانه در هیأت بطلمیوسی تطبیق دارد؟ آیا …

ادامه مطلب

صور اسرافیل (شیپور مرگ)

قرآن کریم حادثه قیامت را با تعابیر مختلفی ذکر می‌کند. یکی از این تعابیر نفخ در صور است که به صور اسرافیل معروف است. در این مقاله قصد داریم بر پایه آیات قرآن کریم به بررسی این موضوع بپردازیم. مطالبی که در این مقاله بررسی می‌شود عبارتند از: معنای صور نفخ صور در آیات قرآن …

ادامه مطلب

نام های قیامت و کیفیت وقوع آن

آشنایی با حادثه قیامت و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد بسیار اهمیت دارد. از این رو قرآن کریم نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد. نام های قیامت در قرآن بسیاری از مسایل مربوط به آن را بیان می‌کند. قرآن با استفاده از تعابیر مختلف از قیامت خصوصیات آن را شرح می‌دهد. در این مقاله …

ادامه مطلب