مرور برچسب

وحدانیت خدا

توحید عبادی

توحید عبادی یعنی فقط باید خدا را عبادت کرد و فقط از او اطاعت نمود. فهم درست توحید عبادی بسیار اهمیت دارد. برای مثال بسیاری از کج‌فهمی‌های فرقهٔ وهابیت به همین موضوع بر می‌گردد. از آن جایی

توحید تشریعی

توحید تشریعی یعنی هر گونه حکم و قانون گذاری فقط از آنِ خداست. در اینجا چند سؤال پیش می آید: • منبع اصلی قانون و حکم، رأی اکثریت است یا وحی الهی؟ • انسان در چه محدوده‌ای حق

توحید افعالی

توحید به معنای بی نظیر بودن خداوند است که دارای مراتب مختلفی است. مثلا گاهی در مورد یکی بودن خدا بحث می شود که به آن «توحید ذاتی» می گویند یا در مورد بی نظیر بودن صفات خداوند که به آن

توحید صفاتی

توحید صفاتی به این معناست که صفاتِ خداوند بی‌نظیر است. ما خدا را با اوصافش می‌شناسیم اما اوصاف او ویژگی خاصی دارد و نباید آن را با اوصاف سایر موجودات یکی دانست. توحید صفاتی یکی از مراتب

توحید ذاتی

توحید ذاتی به معنای یگانه بودنِ ذات خداست یعنی این عالم یک خدا بیشتر نمی‌تواند داشته باشد. توحید ذاتی اولین و اصلی ترین مرتبه از مراتب توحید است و به همین جهت اهمیت بالایی دارد و به نوعی

آیا توحید انواع مختلفی دارد؟

زمانی که از انواع توحید سخن میگوییم در واقع منظور ما معانی مختلف توحید است که هم به صورت جزئی و هم به صورت تفصیلی بیان می‌شود. و منظور این است که خدا از همه جهات بی‌نظیر است. مثلا:

توحید چیست؟

توحید چیست؟ ممکن است این سوال ذهن شما را درگیر کرده باشد و به دنبال جوابی دقیق و ملموس برای آن می گردید. در این مقاله ما به بررسی مهم‌ترین صفات الهی که همان یکتایی خدا است می‌پردازیم. درک

وحدانیت و اهمیت آن

در این مقاله دربارهٔ وحدانیت که یکی از صفات خدای رحمان است مطالبی مطرح خواهد شد؛ به دلیل اهمیت صفت توحید نسبت به سایر صفات الهی لازم است این موضوع را در چند مقاله مختلف بررسی کنیم. این متن