Browsing Tag

استاد برنجکار

شناخت خدا

این مقاله درباره شناخت خدا مباحثی دارد که شاید برای شما تازگی داشته باشد. برای مثال آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که شناخت خدا برعهده کیست؟ آیا وظیفه ما انسان‌ها است یا این که این موضوع

توحید در قرآن

شما در این مقاله با مباحثی از توحید در قرآن آشنا می‌شوید که شاید برایتان تازگی داشته باشد. این مقاله در صدد بررسی این سؤال است که روش قرآن برای طرح مباحث توحیدی چگونه است؟ آیا روش قرآن

اهمیت و آثار خداشناسی

خداشناسی اشرف علوم است چرا که موضوع آن شناخت پروردگار عالم است. به سوالات زیر توجه فرمایید: به نظر شما خداشناسی و علم توحید چه آثاری در فکر و روحیهٔ ما خواهد داشت؟ شناخت و توجه به خدا