بررسی مفهوم امامت

مسأله امامت یکی از اصول اعتقادی شیعه است. برای ورود به مباحث امامت لازم است معنای لغوی امامت را بدانیم و با اصطلاح قرآنی آن آشنا شویم. این مقاله مفهوم امامت را از دیدگاه قرآن کریم بررسی می‌کند و به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد: • آیا قرآن امامت را در معنای خاصی به کار می‌برد …

ادامه مطلب