ششگانه سلامتی بخش

مباحثی ازطب ایرانی اسلامی  
69 جلسه
نمایش جلسات
1 آشنایی با شش‌گانۀ سلامتی‌بخش
اهداف جلسه
دومین عامل مؤثر بر تربیت: شش‌گانۀ سلامتی‌بخش
عوامل شش‌گانۀ سلامتی‌بخش
عامل چهارم: خواب و بیداری
عامل ششم: پاکسازی‌ها
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 رابطۀ شش‌گانۀ سلامتی‌بخش با تربیت
اهداف جلسه
تعریف تربیت
چند مثال
توجه به انرژی پایه در یادگیری فرزند
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 تأثیر غذا بر تربیت
اهداف جلسه
مقدمه
نقش طب در جوانب خوردن غذا و جذب آن
نوع و روش غذا خوردن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 تأثیر حرکت و سکون بر تربیت
اهداف جلسه
تأثیر حرکت و سکون بر تربیت
حرکت، راهی ضروری برای دفع زوائد
اثرات ورزش
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 تأثیر آب و هوا بر تربیت
اهداف جلسه
تأثیر آب و هوا بر تربیت
اقلیم‌های هفت‌گانه
تأثیر اقلیم بر خصوصیات فردی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 تأثیر خواب و بیداری بر تربیت
اهداف جلسه
تأثیر خواب و بیداری بر تربیت
مقدار خواب مورد نیاز
فضای مناسب خواب
چکیده
فایل صوتی
جزوه pdf
7 تأثیر رخدادهای روحی و روانی بر تربیت
اهداف جلسه
تأثیر رخدادهای روحی و روانی بر تربیت
تأثیر ترس بر تربیت
تأثیر همّ بر تربیت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 تأثیر پاکسازی بدن بر تربیت
اهداف جلسه
تأثیر پاکسازی بدن بر تربیت
نقش کلیدی خون در بدن
تخلیۀ به موقع مثانه
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 مزاج‌شناسی، لازمۀ تربیت موفق
اهداف جلسه
مزاج‌شناسی، لازمۀ تربیت موفق
مزاج منحصر به‌فرد برای هر شخص
رابطۀ مزاج با یادگیری
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 مزاج عوامل محیطی
اهداف جلسه
مزاج عوامل محیطی
فصل‌ها
رنگ‌ها
جزوه مزاج شناسی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تغییر عادت‌ها در جهت موفقیت (1)
اهداف جلسه
مقدمه
مدارا و نرمش
پیشگیری، بهترین راه حفظ سلامتی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 تغییر عادت‌ها در جهت موفقیت (2)
اهداف جلسه
تغییر عادت‌ها در جهت موفقیت
آرامش
مسیر تغییر،‌ مسیری طولانی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 حلال و طیب بودن، اولین قانون تغذیه
اهداف جلسه
حلال و طیب بودن، اولین قانون تغذیه
رشوه، احتکار، ربا
تأثیر مخرب بر نسل‌
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 تغذیۀ حلال، لازمۀ سلامتی
اهداف جلسه
شرایط مال حلال
غیر زیانبار بودن
چند خوراکی حرام
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 تدابیر عمومی تغذیه: خوردن، فقط هنگام گرسنگی
اهداف جلسه
مقدمه
حیطۀ مباحث تغذیه با نگاه تربیتی
تدابیر عمومی تغذیه
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 تدابیر عمومی تغذیه: آرام خوردن و خوب جویدن
اهداف جلسه
مقدمه
تدابیر دوم و سوم: آرام خوردن و خوب جویدن
فواید خوب جویدن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 تدابیر عمومی تغذیه: پرهیز از پرخوری
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
کوتاه شدن عمر
پرهیز از افراط و تفریط
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 تدابیر عمومی تغذیه: پرهیز از درهم‌خوری
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
هر وعده، یک نوع غذا
راه‌کارهایی برای بلعیدن آسان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 تدابیر عمومی تغذیه: پرهیز از غذاهای ناسازگار
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
شیر با میوه‌ها
آب بعد از میوه
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 تدابیر عمومی تغذیه: رعایت فاصلۀ زمانی خوردن با حالت گرسنگی و سیری
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
تأثیرات تربیتی
فاصلۀ‌ مناسب خوردن با حالت سیری
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 تدابیر عمومی تغذیه: توجه به دمای غذا
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
بالا رفتن حرارت معده و اختلال در هضم
پرهیز از خوردن غذای سرد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 تدابیر عمومی تغذیه: پرهیز از خوابیدن و تحرک شدید و استحمام پس از غذا
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
پرهیز از حرکت حین خوردن و پس از غذا
تدبیر دهم: پرهیز از استحمام پس از غذا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 تدابیر عمومی تغذیه: استفاده از مواد غذایی حیوانی و گیاهی در کنار هم
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
لطیف و غلیظ
مذمت افراط در مصرف گوشت در روایات
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
24 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف مواد غذایی تازه و برنامۀ غذایی متنوع
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
عامل تولید خلط سودا
تدبیر سیزدهم: برنامۀ غذایی متنوع
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
25 تدابیر عمومی تغذیه: رعایت تعداد وعده‌های غذایی مناسب
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
دریافت غذا بر اساس نیاز
پرهیز از ریزه‌خواری
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
26 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صبحانه
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
علت‌های کاهش اشتها در صبح
دیر شام خوردن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
27 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف شام
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
اختلال هضم
خستگی و عدم نشاط در روز بعد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
28 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح شیرینی‌جات و نمک
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
انواع شیرینی‌ها و هضم آنها
مصرف صحیح نمک
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
29 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح طعم تند و ترش
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
ویژگی‌های طعم تند
دیگر عوارض مشابه تندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
30 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح طعم چرب و شیرین
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
مصلح طعم شیرین و چرب
برنامه‌ریزی مناسب به جای پرهیز دائمی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
31 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح لبنیات
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
توجه به مزاج لبنیات مختلف و فرد
پرهیز از افراط
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
32 تدابیر عمومی تغذیه: غذا خوردن در حالت آرامش، برنامه‌ریزی غذایی متناسب با مزاج کلی
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
آرامش روحی فرزندان به عهدۀ والدین
برنامه‌ریزی غذایی متناسب با مزاج کلی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
33 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح نوشیدنی‌ها (1)
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
سرد شدن معده
ممنوعیت مصرف بعد از غذا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
34 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح نوشیدنی‌ها (2)
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
نوشیدن، فقط هنگام نیاز
پرهیز از یکباره نوشیدن آب
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
35 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح نوشیدنی‌ها (3)
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
ایجاد شوک داخلی
حفظ حالت مناسب هنگام نوشیدن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
36 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح نوشیدنی‌ها (4)
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
لزوم برطرف کردن عوامل عطش صبحگاهی
پرهیز از آب نوشیدن در حال فعالیت‌ بدنی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
37 تدابیر عمومی تغذیه: مصرف صحیح نوشیدنی‌ها (5)
اهداف جلسه
تدابیر عمومی تغذیه
میوه
عوارض ورود رطوبت آب و میوه به بدن
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
38 عامل دوم ششگانۀ سلامتی‌بخش: حرکت و سکون
اهداف جلسه
عامل دوم: حرکت و سکون
فواید ورزش کردن
مؤلفه‌های تعیین‌کنندۀ ورزش مناسب هر فرد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
39 قوانین ورزش صحیح (1)
اهداف جلسه
عامل دوم: حرکت و سکون
پرهیز از ورزش هنگام گرسنگی
مراقبت از سیستم گوارش پس از ورزش
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
40 قوانین ورزش صحیح (2)
اهداف جلسه
عامل دوم: حرکت و سکون
کاهش قوای روحی و حیاتی
تخلیۀ مجاری دفعی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
41 ورزش مؤثر و کارآمد
اهداف جلسه
عامل دوم: حرکت و سکون
کیفیت احیای انرژی حیاتی در بدن
حد مناسب ورزش
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
42 پیاده‌روی، ورزشی مفید برای همه
اهداف جلسه
عامل دوم: حرکت و سکون
نکات لازم برای پیاده‌روی
اهتمام ویژه بر حمایت و بهداشت پا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
43 عامل سوم سلامتی‌بخش: آب و هوا
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
در نظر گرفتن فاصلۀ تنفس در خلال آموزش
لزوم فاصله داشتن محل آموزش با محیط آلوده
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
44 اهمیت هوا در آموزش و تربیت
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
دوری از هوای متعفن
معطر کردن هوا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
45 تمهیدات فصل بهار
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
پاکسازی بدن
تغذیۀ مناسب بهار
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
46 تمهیدات فصل تابستان (1)
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
پرهیز از غذای خیلی سرد
نوشیدن مایعات
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
47 تمهیدات فصل تابستان (2)
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
استراحت در ساعت اوج گرما
خنک نکردن بیش از حد محیط
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
48 تمهیدات پاییز
اهداف جلسه
عامل سوم: آب و هوا
آمادگی برای دوگانگی هوا
سخت‌ترین فصل برای حفظ سلامتی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

زینب سادات حکیمی دزفولی تاریخ انتشار: 5 روز پیش

با سلام و احترام و تشکر از خانم دکتر و مسئولین محترم.. تعداد جلسات درس ششگانه سلامتی بخش 69 جلسه نوشته شده در حالی که در پروفایل اینجانب 45 جلسه موجود هست. آیا مشکل از سیستم بنده است یا تعداد جلسات موجود، در کل 45 عدد است؟ ممنون میشم پیگیری کنید. سپاسگزارم

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 3 روز پیش

سلام جلسات این درس به مرور در حال بارگذاری است.

محسن حاجی پور تاریخ انتشار: 6 روز پیش

با سلام ممنون از مطالب مفیدتون

لیلی کریمی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

باسلام و آرزوی قبولی طاعات و سلامتی جسم و جانتان.مطالب بسیاااار آموزنده و مفید...تشکر ویژه از خانم دکتر عزیز با بیان شیوا و شیرینشان.قدردان زحماتتونیم

فاطمه وکیلی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام.خداقوت بابت زحماتتون متشکرم واقعا عالی هست

فهیمه قاسمی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

باسلام واحترام وتشکرازخانم دکتر،مطالب فوق العاده مفیدوموثرند.اگرممکنه دررابطه باتدابیرتغذیه در ماه رمضان یک جلسه بگذارندسپاسگزار می شویم.

محرم جلیلی گیلانده تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و صلوات بر محمد و اهل بیت بزرگوارش و درود بر شما بزرگان اهل علم که برما منت نهاده و از تاریکی جهل رها میسازید. جداَ که دست مریزاد بر اینهمه تلاش دلسوزانه ای که جز رب العالمین کسی از عهده پاداش منصفانه اهتمام تان بر نیاید. خدا قوت . جا دارد از سرکار خانم محمدی و صالحی که با حوصله و صرف وقت در مرتفع نمودن مشکلات دانش پژوهان از هیچ کوششی فروگزار نکردند صمیمانه سپاس گویم. به امید لقای امام عصر و ظهور حضرت علیه السلام. با احترام فایقه - ملتمس دعا جلیلی گیلانده

اکرم آزرنگ تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام.چرا فایل صوتی و pdfاز درس16 به بعدنیست

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام بررسی شد مشکلی وجود ندارد احتمالا مشکل از جانب سیستم شما می باشد.در صورت وجود ایراد با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

فاطمه توکل تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام! ان شاءالله پی‌دی‌اف‌های جلسات 16 تا 18 رو هم قرار می‌دید درسته؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام قرار داده شده است. تمام جلسات فایل های صوتی و متنی دارند و همزمان با بارگذاری جلسات بارگذاری می شوند.در صورت وجود مشکل با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

زهرا حیدری تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

با سلام درس ششگانه سلامتی بخش آیا فایل پی دی اف و صوت نداره؟ فقط ویدئو و چکیده؟

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام تمام دروس دارای فایل های صوتی و متنی هستند. در صورت وجود مشکل با پشتیبانی حاصل فرمایید.

حسین فاضل تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام من می خواهم با کامپیوتر گوش بدهم فایل صوتی مجموع را می توانم دانلود کنم ولی به تک تک فایلها نمی توانم گوش دهم در ضمن صدای موسیقی فایل

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام فایل های صوتی قابل دانلود واستفاده می باشد. مشکل شما را متوجه نشدم.