تفاهم نامه‌ها

روحیه همکاری و کار تیمی به عنوان یک ارزش در تمامی بخش های مجموعه نورالمجتبی نهادینه شده است و این ارزش در ارتباط ما با مجموعه های دیگر همواره مورد توجه همه مدیران بوده است.

ما معتقدیم عدم موازی کاری و استفاده از ظرفیت های افراد و مجموعه های خلاق و توانمند باعث و رشد و پیشرفت ما و مجموعه های همکار خواهد شد .

از این رو مؤسسه نورالمجتبی همکاری های گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز آموزشی و سازمان های دولتی و خصوصی داشته است که این همکاری ها در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک و به منظور بهره مندی از ظرفیت های طرفین مننعقد گردیده است.

این تفاهم نامه ها در راستای برگزاری دوره های آموزشی مشترک ، ارائه گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگان در دوره ها ،تولید دوره های آموزشی ، همکاری ها در اجرای برنامه های ملی و بین المللی بوده است.
از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه تهران
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه قرآن و حدیث
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه جامعه المصطفی
انعقاد تفاهم نامه با معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
انعقاد تفاهم نامه با مرکز مدیریت حوزه های علمیه
انعقاد تفاهم نامه با بنیاد امامت
انعقاد تفاهم نامه با مؤسسه حامیم