بی تردید جایگاه امروز مجموعه نورالمجتبی حاصل همیاری همه اعضاء و همکاری با افراد و مجموعه های توانمند، خلاق و خوش فکر است.

به تجربه دریافتیم که برای پیشرفت به تعامل با دیگر مجموعه ها نیازمندیم و با همکاری مسیر موفقیت برا یمان هموارتر می شود.
از این رو فرصت مشارکت و تعامل با همه شما مجموعه های فعال در حوزه آموزش، قرآن و معارف اسلامی را غنیمت می شماریم.

در صورتی که شما نیز مایل به همکاری با مجموعه نورالمجتبی (ع) هستید می توانید درخواست خود در هر یک از موضوعات ذیل از طریق تکمیل فرم ذیل ارائه نموده یا با شماره تلفن 02532938080 داخلی .... تماس حاصل نمایید.
در حال حاضر همکاری با نورالمجتبی در چهار قالب زیر امکان پذیر است.

جذب پژوهشگر:
مشارکت در تولید و نشر محتوا:
همکاری با فعالان حوزه آموزش به ویژه آموزش مجازی:
حمایت شما عزیزان از علاقمندان و فراگیران دوره ها: