منادیان توحید

مباحثی از امامت در قرآن  
16 جلسه
نمایش جلسات
1 مفهوم شناسی-امامت شاخه ای ازتوحید
اهداف درس
مقدمه
خودآزمایی 1
ضرورت بحث درباره امامت
درس اول
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 ایه محوری امامت درقران محورنخست ایه257سوره بقره:ولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه: آیۀ محوری امامت در قرآن در شش محور
2. آیۀ 257 سورۀ بقره، آیۀ محوری امامت
4. محور اول آیۀ 257 سورۀ بقره: ولایت الهی
خودآزمایی 1
ب) انحصار ولایت خداوند از نظر قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 محوردوم ایه 257سوره بقره خروج ازظلمت هابه سوی نورباولایت الهی
اهداف جلسه
مقدمه
2. مراحل هدایت در قرآن
خودآزمایی 1
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت اول
4. شرایط و صفات ولیّ از نظر عقل و قرآن: قسمت دوم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:اختلاف بین امت بعدازرسول خدا
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. نظر شیعه دربارۀ ولایت الهی بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ب) دلایل استنباطی
خودآزمایی 2
اجماع
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل شیعه درمسأله امامت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
1. دلایل عقلی شیعه در مسألۀ امامت:
2. دلایل نقلی شیعه در مسئلۀ امامت:
خودآزمایی 1
الف) آیۀ‌ سورۀ احزاب و عصمت ائمه (علیهم السلام)
آیاتی در خصوص زنان پیامبر
مصادیق اهل بیت در روایات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) آیۀ 61 سورۀ آل عمران و مصادیق «مطهّرون»
نکات آیۀ مباهله
خودآزمایی 1
ج) آیۀ 59 سورۀ نساء و وجوب اطاعت از ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
جمع بندی آیۀ اولی الامر
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
د) آیۀ 6 سورۀ احزاب و بیان اولیاء بعد از رسول خدا (ص)
خودآزمایی 1
نکتۀ سوم
خودآزمایی 2
هـ ) آیل 55 سورۀ مائده و تصریح به ولایت امیرالمؤمنین(ع)
نکات آیه
نکتۀ دوم
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(3)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل سنّت
نکتۀ دوم
خودآزمایی 1
ب) حدیث شریف سفینۀ نوح
ج) حدیث شریف یوم الدار
خودآزمایی 2
د) حدیث شریف منزلت
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 ادامه محوردوم ایه257سوره بقره:دلایل نقلی شیعه درامامت(4)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
هـ ) حدیث شریف غدیر
نکات حدیث شریف غدیر
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 محرورسوم ایه257سوره بقره:کفربه ولایت الله
اهداف جلسه
محور سوم آیۀ 257 سورۀ بقره 1. معنای کفر در آیه
خودآزمایی 1
2. چهار رکن ایمان و کفر
خودآزمایی 2
نکته
خودآزمایی 3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 محورچهارم ایه257سوره بقره:کافران به ولایت الله تحت ولایت طاغوت محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
محور چهارم: ولایت طاغوت >> الف) معنای طاغوت در لغت
خودآزمایی 1
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 1
خودآزمایی 2
ب) معنای طاغوت و مصادیق آن در قرآن 2
محور پنجم: نتیجۀ ولایت طاغوت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 ا1-ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت /بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه(1)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ادامۀ محور پنجم
برنامه ریزی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
وعدۀ پیشرفت اسلام به مسلمان ها توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله)
نکتۀ پنجم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 ا2_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (2)
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ضلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
منع حدیث
جعل حدیث
خودآزمایی 2
برخی از احادیث جعلی در خصوص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 ا1_ادامه محورپنجم ایه257سوره بقره:نتیجه ولایت طاغوت بررسی اغازحرکت به سوی ظلمت بعدازرسول اکرم(ص)درسه حوزه (3) 2.فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
ب) خروج به سوی ظلمت بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
فصل سوم: مصداق های ولایت الله
1. نصّ بر امامت 12 امامت از اهل بیت (علیهم السلام) (قسمت 2)
خودآزمایی 1
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 فصل سوم:امامان اهل بیت(ع)مصادیق ولایت الله
اهداف جلسه
مروری بر مباحث پیشین
2. ویژگی ها و صفات ائمه (علیهم السلام)
دلایل قرآنی
شبهه ای در مسئلۀ عصمت
خودآزمایی 1
3. وظایف مؤمنان در برابر ائمه (علیهم السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 مهدویت درقران وروایات
اهداف جلسه
مقدّمه
1. مهدویت در قرآن
الف) وعدۀ اتمام نور الهی (2)
خودآزمایی 1
ب) عاقبت حیات زمین
2. مهدویت در روایات (1)
2. مهدویت در روایات (2)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

محمد رزم آرا تاریخ انتشار: 9 ماه پیش

به نام خدا وعرض خدا قوت به همه دست اندرکاران این برنامه بسیار ارزشمند، موضوعات مطرح شده واقعا مباحث شیرین و تأثیرگذار در زندگی است که بنده خیلی دقیق آن را مطالعه کرده و لذت بردم و حقیقتا خیلی به اطلاعاتم به ویژه در زمینه اعتقادی و مذهبی افزوده شد لذا از همه مسئولین ذیربط واساتید گرانقدر بالاخص استاد میرباقری سپاسگزارم ان شاءالله که مشمول الطاف الهی و عنایات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناه له الفداه قرار گیرید