تاریخ انسان

مباحثی از تاریخ پیامبران در قرآن  
25 جلسه
نمایش جلسات
1 پیش در آمدی بر تاریخ انسان
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
الف) قرآن کتاب هدایت
1. مراحل هدایت
خودآزمایی 1
2. تاریخ بر محور هدایت
ب) تفسیر تاریخ انسان
1. مراحل تفسیر موضوعی
2. اهمیت تاریخ انسان
3. ویژگی های تاریخ قرآنی
خودآزمایی 2
سبک بیان تاریخ در قرآن
چکیده
جزوه pdf
جزوه pdf
فایل صوتی
2 دوران حضرت آدم (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
الف) سرآغاز تاریخ انسان در قرآن
ب) خلقت زمین برای انسان
ج) مطرح شدن خلافت انسان
خودآزمایی 1
سکونت مخلوقاتی پیش از انسان
د) رمز خلافت انسان
نزول انبیاء الهی بین انسان ها
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 دوران حضرت آدم (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
نافرمانی ابلیس
و) آزمون حضرت آدم
خودآزمایی 1
لغزش آدم و فرمان هبوط
توبۀ خداوند بر آدم
خودآزمایی 2
شباهت های زندگی آدم و بنی آدم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 دوران حضرت آدم (ع) – 3
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
1. بهترین پوشش انسان
2. درس آموزی از فریفته شدن آدم
3. معیار بودن حدود الهی
4. لزوم تبعیت از انبیاء الهی
جمع بندی
ح) انتظار مردم برای آمدن پیامبران
2. سیر تاریخی انبیاء الهی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 دوران حضرت نوح (ع) - 1
نمای کلی
اهداف جلسه
الف) آغاز شریعت و هدایت الهی
1. پیام های هدایت الهی
2. ویژگی های صاحبان شریعت
ب) درآمدی بر سرگذشت حضرت نوح (علیه السلام)
ج) محورهای دعوت حضرت نوح (علیه السلام)
خودآزمایی
د) نافرمانی قوم نوح (علیه السلام)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 دوران حضرت نوح (ع) - 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. نقش خواص در گمراهی یا هدایت مردم
2. اقدامات سران قوم نوح در گمراهی مردم
خودآزمایی 1
هـ ) تقاضای نوح برای تعطیلی کلاس هدایت
1. صدور فرمان الهی برای ساختن کشتی
2. مسافران کشتی نجات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 دوران حضرت صالح (ع)
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) مقابله با پیامبران
ب) متذکر نشدن از ابتلائات الهی
خودآزمایی 1
ج) متذکر نشدن از نعمت های الهی
د) عدم ایمان و تقوا و نتیجۀ آن
هـ ) توبه نکردن
خودآزمایی 2
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 دوران حضرت ابراهیم (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) درآمدی بر زندگی حضرت ابراهیم در قرآن
خودآزمایی 1
ب) نشو خط توحید و مبارزه با بت پرستی
نقشه ای علیه جریان بت پرستی
ج) هجرت به فلسطین
د) هجرت به حجاز
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 دوران حضرت ابراهیم (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) بنا کردن خانه خدا
ب) ستایش خداوند و دعا به درگاه الهی
ج) ویژگی های خانه خدا
خودآزمایی
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 دوران حضرت یوسف (ع)
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد، احسن القصص
ب) رویای صادقانه
ج) عبرت هایی از توطئۀ برادران
خودآزمایی 1
د) حمایت های الهی
هـ ) نکاتی از زندگی حضرت یوسف (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 دوران حضرت موسی (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) حکومت فراعنه و موقعیت بنی اسرائیل
خودآزمایی 1
ب) حوادث دوره ولادت و رشد
ج) دریافت حکم و علم الهی در سن کمال
د) درگیری با یک ظالم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 دوران حضرت موسی (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
د) آغاز نبوت و مأموریت الهی
1. درخواست های حضرت موسی (علیه السلام)
خودآزمایی 1
2. رویارویی با فرعون
3. رویارویی با ساحران
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 دوران حضرت موسی (ع) – 3
نمای کلی
اهداف جلسه
4. عذاب های مقطعی فرعونیان
5. نجات بنی اسرائیل
6. سرانجام فرعون و تمدن مصر
خودآزمایی 1
هـ ) استقلال یافتن بنی اسرائیل
1. میعادگاه حضرت موسی (علیه السلام)
2. گمراه شدن قوم و واکنش حضرت موسی (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
14 دوران حضرت عیسی (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
خودآزمایی 1
الف) بشارت ولادت مسیح به عمران (علیهما السلام)
1. زمان تحقق وعده خداوند
2. ورود حضرت مردم (سلام الله علیها) به معبد
ب) بشارت ولادت مسیح به حضرت مریم (سلام الله علیهما)
ج) ولادت حضرت عیسی (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 دوران حضرت عیسی (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
ج) ولادت حضرت عیسی (علیه السلام)
خودآزمایی 1
د) اعلام نبوت در نوزادی
الف) امتیازهای بنی اسرائیل
ب) نقاط ضعف بنی اسرائیل
ج) بررسی عوامل گمراه شدن بنی اسرائیل
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۱
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) دعای حضرت ابراهیم (علیه السلام)
ب) وعده پیامبران بر ظهور پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ج) ویژگی های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و دین اسلام
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۲
نمای کلی
اهداف جلسه
4. قرآن معجزه ای الهی
5. قرآن کتابی جامع
6. قرآن کتابی صیانت شده
خودآزمایی 1
سیر کلی زندگانی پیامبر اکرم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۱
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. اراده خداوند در سرانجام تاریخ انسان
خودآزمایی 1
2. موضوع خلافت در قرآن
1. رؤیای پیامبر (صلی الله علیه و اله) و شجرۀ ملعونه
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۲
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. رؤیای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و شجرۀ ملعونه
آیه رویا در روایات اهل سنت
خودآزمایی 1
2. شکایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) از قوم خود
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۳
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
3. حادثه عاشورا: نشانۀ اول
خودآزمایی 1
نشانۀ دوم
نشانۀ سوم
دلایل تقدیر شهادت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۴
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
ب) آخر الزمان در قرآن
خودآزمایی 1
ج) ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) در قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۵
نمای کلی
اهداف جلسه
2. عاقبت دنیا در دستان خدا
3. زنده شدن زمین
خودآزمایی 1
1. مصداق های نور در قرآن
2. وعدۀ الهی بر اتمام نور
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۶
نمای کلی
اهداف جلسه
3. آیات اتمام نور در روایات
1. آیات 9 سوره صف و 33 سوره توبه
خودآزمایی 1
توضیح آیات در روایات
2. آیه 28 سوره فتح
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
24 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۷
نمای کلی
اهداف جلسه
دستۀ چهارم: حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) اصحاب و برنامه های ایشان
1. آیه نور
2. غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)
خودآزمایی
3. دعای حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) برای ظهور
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
25 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۸
نمای کلی
اهداف جلسه
4. ویژگی های اصحاب حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)
5. برنامه های امام عصر (عج الله تعالی فرجه)
6. برچیده شدن شرک از جهان
خودآزمایی
7. رستگاری جامعه در حکومت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)
مرور کلی درس
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

موسی توکلی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

باسلام میخواستم بدانم اگر شخصی دوره را گذراند ومدرک راهم گرفت آیا بازهم می تواند بدون پرداخت هزینه از این بخش استفاده کند؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای توکلی سلام بله. شما همیشه به جلسات دوره دسترسی دارید و میتونید استفاده بفرمایید. موفق باشید

موسی توکلی تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام می خواستم بدانم که شخص در اینجا ازمون مجازی که می دهد فقط مجاز به یکبار دادن آزمون است یا نه؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای توکلی سلام شما دوبار مجاز به شرکت در هر آزمون هستید. موفق باشید

نیما شهری تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

سلام علیکم . بسیار ممنونم از طراحان این برنامه و استاد عزیز ومتدین ، خیلی از این برنامه استفاده کردم ، معلوماتم به عنوان یک انسان ، از سرگذشت خودم خیلی اندک بود ، ولی الان به واسته تلاش های شما عزیزان در حدی قابل قبول هست ، به نظرم انسان ،اگر خودش را شناخت می تواند در برابر وسوسه های نفسانی ،ایستادگی کنه. این برنامه سِیری تاریخی بود ،.که من رو همراه خودش به تاریخی که از او سرچشمه میگرم برد ، و درس هایی را از زندگی انبیاء الهی دریافت کردم . برای شما عزیزان از خداوند ، خیر و برکت رو خواهان هستم . اَجرُکُم عِندَالله....

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

جناب آقای شهری سلام رضایت شما مایه افتخار و سربلندی ماست. از خداوند متعال توفیق روزافزون خدمتگزاری به شما عزیزان را خواستاریم.

عقیل فرامرزیان تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام تشکر میکنم از برنامه خوبتان یک سوالی بنده را فرا گرفته وآ ن اینکه تا چه وقت میتوانیم از برنامه استفاده کنیم و زمان محدودی دارد یا نه

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

جناب آقای فرامرزیان سلام شما برای مشاهده جلسات دوره و شرکت در آزمون محدودیت زمانی ندارید و زمانبندی به عهده شماست. از همراهی شما سپاسگزاریم

سیداحمد سجادی تاریخ انتشار: 4 ماه پیش

با سلام البته 3 جلسه بیشتر موفق به مطالعه نشدم اما الحمدلله خیلی زیبا و علمی استاد طرح بحث میکنند. ان شاءالله توفیق داشته باشیم ابتدا مباحث قرآنی را در زندگی خود بکار بگیریم و بعد بتوانیم به ایتام آل الله هم انتقال بدهیم.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 4 ماه پیش

جناب آقای سجادی سلام رضایت شما باعث خرسندی ماست. از همراهی شما سپاسگزاریم

عبدالرضا حاجبی تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

سلام از همه شما تشکر می کنم و همچنین از استاد تشکر می کنم خیلی کامل و مفید مطالب رو ارائه دادند

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

جناب آقای حاجبی سلام رضایت شما مایه مباهات ماست. از لطف شما سپاسگزاریم

افتخار کشائی تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

سلام و عرض احترام پیام دادم در رابطه با عدم دسترسی به فایل جزوئ و صوت تاریخ انسان لطفا رسیدگی فرمایید . باتشکر

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

سرکار خانم کشائی سلام چشم بررسی میکنیم خدمتتون اطلاع میدیم از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

سرکار خانم کشائی سلام چشم بررسی میکنیم خدمتتون اطلاع میدیم از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

عبدالرضا حاجبی تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

سلام خسته نباشید چگونه می تونم به pdf دسترسی پیدا کنم

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

جناب آقای حاجبی سلام فایل های پی دی اف و صوتی داخل پروفایلتون قسمت امکانات آموزشی قرار داره میتونید دانلود و ذخیره بفرمایید موفق و مؤید باشید

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 ماه پیش

جناب آقای حاجبی سلام فایل های پی دی اف و صوتی داخل پروفایلتون قسمت امکانات آموزشی قرار داره میتونید دانلود و ذخیره بفرمایید موفق و مؤید باشید

صفورا علامی تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

سلام.عذر خواهی میکنم خود آزمایی ها تاریخ مشخصی دارند یا نه؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

سرکار خانم علامی سلام به محض اینکه قسمت آزمون در سایت بارگذاری و تکمیل شد خدمتتون اطلاع رسانی میشه و شما هر موقع آمادگی داشتید میتونید در آزمون ها شرکت کنید و محدودیت زمانی برای شرکت در آزمون ندارید موفق باشید

بنفشه بهاری تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

با سلام و تشکر از شما . زمان امتحان در کجای سایت اعلام میشود.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 6 ماه پیش

سرکار خانم بهاری سلام به محض فعال شدن آزمون ها از طریق پروفایلتون اطلاع رسانی میشه از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم