تاریخ انسان

مباحثی از تاریخ پیامبران در قرآن  
25 جلسه
نمایش جلسات
1 پیش در آمدی بر تاریخ انسان
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
الف) قرآن کتاب هدایت
1. مراحل هدایت
خودآزمایی 1
2. تاریخ بر محور هدایت
ب) تفسیر تاریخ انسان
1. مراحل تفسیر موضوعی
2. اهمیت تاریخ انسان
3. ویژگی های تاریخ قرآنی
خودآزمایی 2
سبک بیان تاریخ در قرآن
چکیده
جزوه pdf
جزوه pdf
فایل صوتی
2 دوران حضرت آدم (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
الف) سرآغاز تاریخ انسان در قرآن
ب) خلقت زمین برای انسان
ج) مطرح شدن خلافت انسان
خودآزمایی 1
سکونت مخلوقاتی پیش از انسان
د) رمز خلافت انسان
نزول انبیاء الهی بین انسان ها
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 دوران حضرت آدم (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
نافرمانی ابلیس
و) آزمون حضرت آدم
خودآزمایی 1
لغزش آدم و فرمان هبوط
توبۀ خداوند بر آدم
خودآزمایی 2
شباهت های زندگی آدم و بنی آدم
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 دوران حضرت آدم (ع) – 3
نمای کلی
اهداف جلسه
درآمد
1. بهترین پوشش انسان
2. درس آموزی از فریفته شدن آدم
3. معیار بودن حدود الهی
4. لزوم تبعیت از انبیاء الهی
جمع بندی
ح) انتظار مردم برای آمدن پیامبران
2. سیر تاریخی انبیاء الهی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 دوران حضرت نوح (ع) - 1
نمای کلی
اهداف جلسه
الف) آغاز شریعت و هدایت الهی
1. پیام های هدایت الهی
2. ویژگی های صاحبان شریعت
ب) درآمدی بر سرگذشت حضرت نوح (علیه السلام)
ج) محورهای دعوت حضرت نوح (علیه السلام)
خودآزمایی
د) نافرمانی قوم نوح (علیه السلام)
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 دوران حضرت نوح (ع) - 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. نقش خواص در گمراهی یا هدایت مردم
2. اقدامات سران قوم نوح در گمراهی مردم
خودآزمایی 1
هـ ) تقاضای نوح برای تعطیلی کلاس هدایت
1. صدور فرمان الهی برای ساختن کشتی
2. مسافران کشتی نجات
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 دوران حضرت صالح (ع)
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) مقابله با پیامبران
ب) متذکر نشدن از ابتلائات الهی
خودآزمایی 1
ج) متذکر نشدن از نعمت های الهی
د) عدم ایمان و تقوا و نتیجۀ آن
هـ ) توبه نکردن
خودآزمایی 2
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 دوران حضرت ابراهیم (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) درآمدی بر زندگی حضرت ابراهیم در قرآن
خودآزمایی 1
ب) نشو خط توحید و مبارزه با بت پرستی
نقشه ای علیه جریان بت پرستی
ج) هجرت به فلسطین
د) هجرت به حجاز
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 دوران حضرت ابراهیم (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) بنا کردن خانه خدا
ب) ستایش خداوند و دعا به درگاه الهی
ج) ویژگی های خانه خدا
خودآزمایی
جمع بندی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 دوران حضرت یوسف (ع)
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد، احسن القصص
ب) رویای صادقانه
ج) عبرت هایی از توطئۀ برادران
خودآزمایی 1
د) حمایت های الهی
هـ ) نکاتی از زندگی حضرت یوسف (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 دوران حضرت موسی (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) حکومت فراعنه و موقعیت بنی اسرائیل
خودآزمایی 1
ب) حوادث دوره ولادت و رشد
ج) دریافت حکم و علم الهی در سن کمال
د) درگیری با یک ظالم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 دوران حضرت موسی (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
د) آغاز نبوت و مأموریت الهی
1. درخواست های حضرت موسی (علیه السلام)
خودآزمایی 1
2. رویارویی با فرعون
3. رویارویی با ساحران
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 دوران حضرت موسی (ع) – 3
نمای کلی
اهداف جلسه
4. عذاب های مقطعی فرعونیان
5. نجات بنی اسرائیل
6. سرانجام فرعون و تمدن مصر
خودآزمایی 1
هـ ) استقلال یافتن بنی اسرائیل
1. میعادگاه حضرت موسی (علیه السلام)
2. گمراه شدن قوم و واکنش حضرت موسی (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
14 دوران حضرت عیسی (ع) – 1
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
خودآزمایی 1
الف) بشارت ولادت مسیح به عمران (علیهما السلام)
1. زمان تحقق وعده خداوند
2. ورود حضرت مردم (سلام الله علیها) به معبد
ب) بشارت ولادت مسیح به حضرت مریم (سلام الله علیهما)
ج) ولادت حضرت عیسی (علیه السلام)
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 دوران حضرت عیسی (ع) – 2
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
ج) ولادت حضرت عیسی (علیه السلام)
خودآزمایی 1
د) اعلام نبوت در نوزادی
الف) امتیازهای بنی اسرائیل
ب) نقاط ضعف بنی اسرائیل
ج) بررسی عوامل گمراه شدن بنی اسرائیل
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۱
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
الف) دعای حضرت ابراهیم (علیه السلام)
ب) وعده پیامبران بر ظهور پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله)
خودآزمایی 1
ج) ویژگی های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و دین اسلام
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۲
نمای کلی
اهداف جلسه
4. قرآن معجزه ای الهی
5. قرآن کتابی جامع
6. قرآن کتابی صیانت شده
خودآزمایی 1
سیر کلی زندگانی پیامبر اکرم
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۱
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. اراده خداوند در سرانجام تاریخ انسان
خودآزمایی 1
2. موضوع خلافت در قرآن
1. رؤیای پیامبر (صلی الله علیه و اله) و شجرۀ ملعونه
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۲
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
1. رؤیای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و شجرۀ ملعونه
آیه رویا در روایات اهل سنت
خودآزمایی 1
2. شکایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) از قوم خود
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۳
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
3. حادثه عاشورا: نشانۀ اول
خودآزمایی 1
نشانۀ دوم
نشانۀ سوم
دلایل تقدیر شهادت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۴
نمای کلی
اهداف جلسه
پیش درآمد
ب) آخر الزمان در قرآن
خودآزمایی 1
ج) ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) در قرآن
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۵
نمای کلی
اهداف جلسه
2. عاقبت دنیا در دستان خدا
3. زنده شدن زمین
خودآزمایی 1
1. مصداق های نور در قرآن
2. وعدۀ الهی بر اتمام نور
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۶
نمای کلی
اهداف جلسه
3. آیات اتمام نور در روایات
1. آیات 9 سوره صف و 33 سوره توبه
خودآزمایی 1
توضیح آیات در روایات
2. آیه 28 سوره فتح
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
24 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۷
نمای کلی
اهداف جلسه
دستۀ چهارم: حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) اصحاب و برنامه های ایشان
1. آیه نور
2. غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)
خودآزمایی
3. دعای حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) برای ظهور
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
25 امت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - ۸
نمای کلی
اهداف جلسه
4. ویژگی های اصحاب حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)
5. برنامه های امام عصر (عج الله تعالی فرجه)
6. برچیده شدن شرک از جهان
خودآزمایی
7. رستگاری جامعه در حکومت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)
مرور کلی درس
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
؟ آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

خدیجه گلستانی تاریخ انتشار: 3 ماه پیش

سلام با تشکر از اساتید گرانقدر ان شاءالله سلامت باشید مطالب خیلی مفید و جامع هستن سپاس

فرخنده نوروزی تاریخ انتشار: 4 ماه پیش

استاد خیلی عالییبی.....اجرکم عندالله

مریم کوچه مشکی تاریخ انتشار: 8 ماه پیش

با سلام و عرض ادب و تشکر فراوان از استاد میر باقری و سایر دست اندرکاران بنده قسمت القا کلمات به حضرت آدم علیه السلام را در دهه محرم خواندم و بسیار دلم لرزید ( حضرت آدم علیه السلام از جبرئیل پرسیدند این اسم پنجم چه چیزی دارد که وقتی بر زبان جاری کردم اشکم جاری شد و قلبم خاشع ) (( السلام علیک یا ابا عبدالله ))

حسین رضایی منش تاریخ انتشار: 9 ماه پیش

سلام و تقدیر از همه عوامل و اساتید بزرگوار که برنامه بسیارخوبی طراحی نموده اند که سهم بسیار بالایی در آگاهی بخشی دینی و تربیت اسلامی در جامعه دارند انشاء الله در زمینه های دیگر مباخث دینی و علمی نیز موفق باشید منتظر برگزاری دیگر کلاسهای شما عزیزان هستم.در پناه حق

موسی توکلی تاریخ انتشار: 1 سال پیش

باسلام میخواستم بدانم اگر شخصی دوره را گذراند ومدرک راهم گرفت آیا بازهم می تواند بدون پرداخت هزینه از این بخش استفاده کند؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای توکلی سلام بله. شما همیشه به جلسات دوره دسترسی دارید و میتونید استفاده بفرمایید. موفق باشید

موسی توکلی تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سلام می خواستم بدانم که شخص در اینجا ازمون مجازی که می دهد فقط مجاز به یکبار دادن آزمون است یا نه؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای توکلی سلام شما دوبار مجاز به شرکت در هر آزمون هستید. موفق باشید

نیما شهری تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سلام علیکم . بسیار ممنونم از طراحان این برنامه و استاد عزیز ومتدین ، خیلی از این برنامه استفاده کردم ، معلوماتم به عنوان یک انسان ، از سرگذشت خودم خیلی اندک بود ، ولی الان به واسته تلاش های شما عزیزان در حدی قابل قبول هست ، به نظرم انسان ،اگر خودش را شناخت می تواند در برابر وسوسه های نفسانی ،ایستادگی کنه. این برنامه سِیری تاریخی بود ،.که من رو همراه خودش به تاریخی که از او سرچشمه میگرم برد ، و درس هایی را از زندگی انبیاء الهی دریافت کردم . برای شما عزیزان از خداوند ، خیر و برکت رو خواهان هستم . اَجرُکُم عِندَالله....

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای شهری سلام رضایت شما مایه افتخار و سربلندی ماست. از خداوند متعال توفیق روزافزون خدمتگزاری به شما عزیزان را خواستاریم.

عقیل فرامرزیان تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سلام تشکر میکنم از برنامه خوبتان یک سوالی بنده را فرا گرفته وآ ن اینکه تا چه وقت میتوانیم از برنامه استفاده کنیم و زمان محدودی دارد یا نه

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای فرامرزیان سلام شما برای مشاهده جلسات دوره و شرکت در آزمون محدودیت زمانی ندارید و زمانبندی به عهده شماست. از همراهی شما سپاسگزاریم

سیداحمد سجادی تاریخ انتشار: 1 سال پیش

با سلام البته 3 جلسه بیشتر موفق به مطالعه نشدم اما الحمدلله خیلی زیبا و علمی استاد طرح بحث میکنند. ان شاءالله توفیق داشته باشیم ابتدا مباحث قرآنی را در زندگی خود بکار بگیریم و بعد بتوانیم به ایتام آل الله هم انتقال بدهیم.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای سجادی سلام رضایت شما باعث خرسندی ماست. از همراهی شما سپاسگزاریم

عبدالرضا حاجبی تاریخ انتشار: 1 سال پیش

سلام از همه شما تشکر می کنم و همچنین از استاد تشکر می کنم خیلی کامل و مفید مطالب رو ارائه دادند

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 سال پیش

جناب آقای حاجبی سلام رضایت شما مایه مباهات ماست. از لطف شما سپاسگزاریم