موسسه نورالمجتبی علیه السلام

قم

این مؤسسه با هدف نشر و تعلیم معارف اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآن و عترت در داخل کشور و جامعه بین الملل شکل گرفت و با رویکرد تربیتی و تبلیغی و گزینش و جذب نیروهای مستعد و ارتقاء سطح علمی آنان تا رسیدن به مرحله مربی برپاگشت. مؤسسه نورالمجتبی (ع) مهمترین رسالت خود را فراهم ساختن امکانات آموزشی در حوزه معارف و آموزه های اخلاقی و تربیتی قرآن و عترت می داند.

  • 68828 دانش پژوه
  • 6 دوره فعال
  • 22 درس فعال
  • 604 گواهی صادر شده
درس ها
دوره ها
وبینار ها
ارتباط با ارائه دهنده
ارسال پیام
آدرس
قم -بلوار شهید صدوقی - کوچه 23 - پلاک 33
تلفن