Cinque Terre

آشنایی با استاد

علی نام :

رضائیان نام خانوادگی :

تخصص :

تاریخ تولد:

محل تولد :

زندگینامه

ایشان دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد. وی در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز، رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت می‌باشد. ایشان هم اکنون استاد دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي بوده و ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز را عهده دار می­باشند. دکتر علی رضاییان از سمینار ها و مراکز ملی و بین المللی 68 جایزه و لوح تقدیر دریافت کرده همچنین از سایر افتخارات ایشان می­توان به انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال ۱۳۸۵ توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور اشاره کرد

رزومه