استاد سید حسین حسینی قمی

سطح 4 حوزه (اصول خارج فقه)

استاد حسینی قمی در سال 1341 در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود و تحصیلات خود را در حوزه علمیه تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه داد. از محضر اساتید برجسته ای چون آیت الله ستوده ، آیت الله پایانی ، آیت الله اعتمادی و آیات عظام شیخ جواد تبریزی ، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی بهره برد. هم اکنون کلاس های درسی ا...

معرفی کامل
  • 554 دانش پژوه
  • 1 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها