دکترای علوم قرآنی
دروس حوزوی را در ابتدا بصورت نیمه حرفه‌ای از سال 1364 شروع نموده، سپس همزمان با شروع به تدریس و پژوهش‌های قرآنی به صورت تخصصی، دروس حوزوی را بصورت جدی ادامه دادم، تا اکنون که پنجمین سال از حضورم در درس خارج فقه و اصول آیة الله سید عبدالهادی السلمان (...
  • 24 دانش‌پژوه
  • 1 درس
  • 0 دوره
نمایش بیشتر

جدید ترین درس ها