استاد جاسم حسینی‌زاده

کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

جاسم حسینی زاده فرزند عبدالحسن متولد یکم شهریور 1354 دارای تحصیلات تحصیلات : کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

معرفی کامل
  • 12 دانش پژوه
  • 1 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها