دکتر احسان عباسلو

کارشناس رسانه

استاد احسان عباسلو متولد تهران دارای فوق لیسانس ادبیات انگلیسی می باشد. همچنین ایشان نویسنده آثاری چون کلاژ، الینار، نیمه زخمی شب بوده و به عنوان یکی از منتقدین حوزه داستان نویسی تا کنون کتاب های زیادی را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. استاد عباسلو به عنوان داور در جشنواره های زیادی همچون جایزه جلا...

  • 73 دانش پژوه
  • 3 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها