صدور 400 گواهینامه پایان دوره با تایید دانشگاه تهران و دانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
دسته بندی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه نورالمجتبی علیه السلام مراحل صدور و تایید گواهینامه بیش از 400 نفر از شرکت کنندگان انجام پذیرفت و این مدارک تا پایان هفته جاری به نشانی این بزرگواران ارسال خواهد شد. این مدارک صرفا برای قرآن پژوهانی صادر گردید که تا تا پایان تیرماه سال جاری در دوره های آموزشی مؤسسه نورالمجتبی شرکت نموده اند .

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم