با چهارده روایت

مباحثی از تاریخ معصومین  
36 جلسه
نمایش جلسات
1 جلسه 1: نگاهی به تاریخ و سرزمین وحی
اهداف جلسه
تاریخ حضرت ابراهیم و سرزمین وحی
خودآزمایی1
ب) مبارزه با شرک
د) انتقال حضرت اسماعیل به مکّه
ﮬ) پیدایش شرک و بت پرستی در حجاز
خودآزمایی2
و) معروف‌ترین اجداد پیامبر
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 جلسه 2: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (1)
اهداف جلسه
قبل از بعثت
مهمترین وقایع قبل از بعثت
خودآزمایی1
آغاز رسالت 1
آغاز رسالت 2
خودآزمایی2
آغاز رسالت 3
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 جلسه 3: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (2)
اهداف جلسه
تقابل مشرکین با پیامبر در دوران مکّه
1ـ تطمیع و تهدید
خودآزمایی۱
2ـ مقابله با قرآن
خودآزمایی۲
3ـ کمک گرفتن از یهودیان
4ـ شکنجه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 جلسه 4: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (3)
اهداف جلسه
5ـ پیشنهاد صلح
6ـ تحریم‌های همه جانبه
خودآزمایی1
1ـ آشنایی مردم یثرب با اسلام
خودآزمایی2
2ـ آغاز هجرت و نقشه قتل پیامبر
3ـ ایّام سکونت در قبا
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 جلسه 5: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (4)
اهداف جلسه
سال اوّل هجرت
خودآزمایی1
2-گسترش دشمنان اسلام
خودآزمایی2
منافقان
سال دوم هجرت
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 جلسه 6: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (5)
اهداف جلسه
غزوۀ بدر
خودآزمایی1
جنگ احد
خودآزمایی2
دلایل شکست مسلمین
خودآزمایی3
غزوۀ حمراء الاسد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 جلسه 7: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (6)
اهداف جلسه
سال سوم هجرت
خودآزمایی1
اخراج یهودیان بنی‌نضیر از مدینه
خودآزمایی2
جنگ احزاب
خودآزمایی3
دلایل شکست مشرکین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 جلسه 8: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (7)
اهداف جلسه
جنگ احزاب
خودآزمایی1
غزوۀ بنی‌قریظه
خودآزمایی2
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 جلسه 9: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (8)
اهداف جلسه
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی1
جنگ خیبر
فدک
خودآزمایی2
جنگ موته
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 جلسه 10: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (9)
اهداف جلسه
نقض صلح حدیبیه
غزوه حنین
خودآزمایی1
محاصره طائف
خودآزمایی۲
تقسیم غنائم
ورود گروه‌های مختلف به اسلام
خودآزمایی۳
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 جلسه 11: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (10)
اهداف جلسه
مباهله با نجرانیان
خودآزمایی1
ورود اسلام به یمن
خودآزمایی2
ابلاغ ولایت (۱)
ابلاغ ولایت (2)
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 جلسه 12: تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (11)
اهداف جلسه
تدابیر رسول خدا در تثبیت ولایت
خودآزمایی1
بسیج عمومی برای جهاد
درخواست کاغذ و دوات
خودآزمایی2
سقیفه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
13 جلسه 13: آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
14 جلسه 14: تاریخ حضرت فاطمه سلام الله علیها
اهداف جلسه
درآمد
فضائل
دوران زندگی
جایگاه معنوی و علمی
خودآزمایی1
دفاع از امر ولایت
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 جلسه 15: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 1
اهداف جلسه
تاریخ حضرت فاطمۀ زهرا
تاریخ امیرالمؤمنین
خودآزمایی۱
حوادث قبل از هجرت
حوادث بعد از هجرت
خودآزمایی۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 جلسه 16: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 2
اهداف جلسه
امیرالمؤمنین(ع)در سریه‌ها
سریۀ ذات‌السلاسل
ابلاغ آیۀ برائت
خودآزمایی1
امام علی(ع) نفس پیامبر(ص)
واقعۀ غدیر
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 جلسه 17: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 3
اهداف جلسه
انحراف از ولایت
دلایل تشکیل شورا در سقیفه
خودآزمایی1
ناامیدی انصار از خلافت امام علی
ماجرای سقیفه
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 جلسه 18: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 4
اهداف جلسه
بیعت با ابوبکر
گروه‌های مخالف و واکنش حاکمیت
خودآزمایی1
اقداماتی برای اقامۀ حق
خطر نابودی اسلام
محقق شدن اهداف منافقان
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 جلسه 19: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 5
اهداف جلسه
تدابیر امیرالمؤمنین علیه السلام
حاکمیت عمر
عرصۀ قضایی
خودآزمایی
تشکیل شورا برای تعیین خلیفۀ سوم
سیاست گذاری عمر در شورا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 جلسه 20: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 6
اهداف جلسه
اتمام حجت با مردم
سیرۀ عملی عثمان
خودآزمایی1
قیام مردم
بیعت مردم
خودآزمایی2
اولین خطبه‌ها
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 جلسه 21: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 7
اهداف جلسه
دوران حکومت
عزل حاکمان فاسد
تقسیم عادلانۀ بیت‌المال
خودآزمایی1
افزایش حقوق نظامیان
خودآزمایی2
فتنۀ پیمان ‌شکنان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 جلسه 22: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 8
اهداف جلسه
عملکرد طلحه و زبیر
عملکرد عایشه
عوامل مخالفت عایشه
خودآزمایی۱
نقش معاویه در فتنه
عوامل موفقیت فتنه‌گران
خودآزمایی۲
اولین اقدامات امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 جلسه 23: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 9
اهداف جلسه
فتنۀ پیمان‌ شکنان
مواجهۀ امیرالمؤمنین با پیمان‌ شکنان
برخورد امیرالمؤمنین با عایشه
خودآزمایی1
پیامدهای جنگ جمل
خودآزمایی2
تغییر مرکز حکومت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
24 جلسه 24: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 10
اهداف جلسه
برخورد با معاویه 1
برخورد با معاویه 2
خودآزمایی1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 2
خودآزمایی2
نتیجۀ حکمیت و واکنش امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
25 جلسه 25: آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون
26 جلسه 26: تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 11
اهداف جلسه
فتنۀ خوارج
جنگ نهروان
پیامدهای جنگ نهروان
غارت‌گری‌های معاویه
خودآزمایی 1
تدابیر امام علی در ایجاد حکومت
ارتقاء دادن معرفت مردم
خودآزمایی ۲
شیعه در عصر امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
27 جلسه 27: تاریخ امام حسن علیه السلام - 1
اهداف جلسه
تاریخ امام حسن
دوران قبل از حکومت امیرالمومنین
خودآزمایی
دوران حکومت امیرالمومنین
جنگ صفین
مذاکره با خوارج
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
28 جلسه 28: تاریخ امام حسن علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دوران امامت حسن و فتنه های معاویه
طرح ترور امام و لشکرکشی معاویه
خودآزمایی 1
تشکیل سپاه دفاعی و خیانت سرداران
تصفیه سپاه، فتنه خوارج
خودآزمایی 2
مفاد پیمان صلح
صلح امام نجات بخش تشیع
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
29 جلسه 29: تاریخ امام حسین علیه السلام - 1
اهداف جلسه
دوران حکومت معاویه
قتل و کشتار شیعیان
بیعت گرفتن برای یزید
خروج امام به سوی مکه
حفظ اساس اسلام
خودآزمایی 1
عامل نبودن دعوت کوفیان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
30 جلسه 30: تاریخ امام حسین علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دلایل هجرت از مدینه
دعوت کوفیان از امام
دلیل پذیرش دعوت کوفیان
اعزام مسلم به کوفه
حرکت عبیدالله به سوی کوفه
آغاز سفر امام حسین به کوفه
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
31 جلسه 31: تاریخ امام سجاد علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت امام سجاد
امام سجاد در واقعه عاشورا
انتشار پیام قیام امام حسین
خیانت‌های یزید به اسلام
قدرتمند شدن زبیریان و جنایات آن‌ ها
خودآزمایی1
شکل‌گیری قیام‌های مختلف
تثبیت و تبیین اسلام راستین
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
32 جلسه 32: تاریخ امام باقر علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام باقر
خودآزمایی 1
موقعیت بنی‌امیّه
خودآزمایی 2
موقعیت علمی جامعۀ اسلامی
شاگردپروری
نمونه‌ای از علم امام
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
33 جلسه 33: تاریخ امام صادق علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام صادق - ولادت تا امامت
دوران امامت - قیام زید بن علی
قیام یحیی بن زید
فروپاشی دولت اموی
آماده کردن مردم برای اقامۀ حق
قیام عباسیان و آثار سوء آن
حکومت ابوالعباس سفاح
خودآزمایی 1
حکومت منصور
مبارزه با جریان غلو
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
34 جلسه 34: تاریخ امام صادق امام کاظم علیهم السلام
اهداف جلسه
امامت و شهادت امام صادق
آغاز امامت امام کاظم
خودآزمایی 1
حکومت منصور و فرزندان
حکومت هارون و اقدامات امام کاظم
زندان و شهادت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
35 جلسه 35: تاریخ امام رضا علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت و امامت امام رضا
پیدایش فرقۀ واقفیه
خودآزمایی 1
جنگ قدرت بین فرزندان هاورن
تدابیر حکومتی مأمون بعد از پیروزی
فرا خواندن امام رضا به مرو
تحمیل ولایتعهدی بر امام رضا
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
36 جلسه 36: تاریخ امام رضا و امام جواد علیهم السلام
اهداف جلسه
شکوه علمی امام رضا
تجلی مقام معنوی امام رضا
شهادت امام رضا
خودآزمایی 1
ولادت و امامت امام جواد
فرا خواندن امام جواد به بغداد
شهادت امام جواد
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
37 جلسه 37: تاریخ امام هادی علیه السلام
اهداف جلسه
دوران امامت امام هادی
حفظ کردن و رفعت دادن تشیّع
خودآزمایی 1
برخورد حاکمان عباسی با امام هادی
فرا خواندن امام(ع) به مرکز حکومت
تحت نظر گرفتن امام هادی
خودآزمایی 2
شهادت امام هادی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
38 جلسه 38: تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت تا امامت امام حسن عسکری
مهم‌ترین وقایع زمان امام حسن عسکری
اهتمام بر وظایف امامت
گسترده شدن مکتب تشیع
ولادت حضرت مهدی
غیبت و ظهور حضرت مهدی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
39 جلسه 39: آزمون بخش سوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

محسن تحملی تاریخ انتشار: 2 روز پیش

باسلام وعرض ادب مطالب بسیار آموزنده ومفید هستند،ممنونم از استاد دوانی باکلام بسیار شیوا ورسایی که دارند وهمه عزیزانی که زحمت کشیدند ومطالب رابه زیبایی تمام دسته بندی کردند.

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش

جناب آقای تحملی سلام رضایت شما مایه مباهات و افتخار ماست. از لطف شما سپاسگزاریم

فاطمه سادات سجادی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

باسلام و عرض ادب.تاریخ آزمون کی مشخص میشه؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سرکار خانم سجادی سلام دوره آشنایی با تاریخ معصومین (ع) سه آزمون داره که اول ، وسط و پایان دوره قرار داره. هر زمان که آمادگی داشتید میتونید در آزمون های دوره شرکت کنید. موفق باشید

منیره فریدی خورشیدی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام. آزمون ها را شرکت کردم. برای دریافت مدرک چه کاری باید انجام دهم؟ سپاس

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سرکار خانم فریدی خورشیدی سلام منتظر تماس همکاران آموزش جهت دریافت اطلاعات باشید. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

منا فریدی خورشیدی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

بسمه تعالی با سلام و ادب اینجانب هر سه آزمون را شرکت نموده اند. برای دریافت مدرک چه کنم؟ سپاسگزارم

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سرکار خانم فریدی خورشیدی سلام منتظر تماس همکاران آموزش جهت دریافت اطلاعات باشید. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

مهدی صادقی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام علیکم بنده دوره رو به اتمام رسوندم و در امتحانات هم شرکت کردم . کی مدرک رو ارسال می فرمایید؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

جناب آقای صادقی سلام منتظر تماس همکاران آموزش جهت دریافت اطلاعات باشید. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

محمد محبی زنگنه تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام با عرض خسته نباشی به شما، زمان برگذاری آزمون نهایی کی می باشد

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

جناب آقای محبی زنگنه سلام دوره آشنایی با تاریخ معصومین (ع) سه آزمون داره که اول ، وسط و پایان دوره قرار داره. هر زمان که آمادگی داشتید میتونید در آزمون های دوره شرکت کنید. موفق باشید

ثریا هاشم زاده تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

خدا خیرتون بده ، دوره عالی بود... آیا دوره تاریخ اسلام کتاب هم دارد که ارسال کنید برای ما!؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سرکار خانم هاشم زاده سلام قرار بر چاپ کتب دوره ها هست ، ولی در حال حاضر کتاب دوره آشنایی با تاریخ معصومین (ع) هنوز به مرحله چاپ نرسیده. انشالله چاپ بشه در قسمت فروشگاه سایت قرار داده میشه. از همراهی شما سپاسگزاریم

بنفشه بهاری تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام .میخواستم بپرسم آزمونها را قبول شده ام باید تا چه زمان منتظر گواهی باشم؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سرکار خانم بهاری سلام منتظر تماس پشتیبان آموزش جهت دریافت اطلاعات باشید. سپاس از همراهی شما

حیدر رضائیان تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام علیکم وقت بخیر آزمون ها، انجام شد. چه کار باید انجام بدم؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

جناب آقای رضائیان سلام منتظر تماس پشتیبان آموزش جهت دریافت اطلاعات باشید. سپاس از همراهی شما

صبا تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام و وقت بخیر. قصد ثبت نام این دوره رو دارم و میخوام بدونم فایل های صوتی است یا تصویری؟

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام وقت شما هم بخیر به محض ثبت نام کل فایل های تصویری ، صوتی و پی دی اف در اختیار شما قرار میگیره و از هر سه فایل میتونید استفاده کنید. در خدمتتون هستیم