با چهارده روایت

مباحثی از تاریخ معصومین  
36 جلسه
نمایش جلسات
1 نگاهی به تاریخ و سرزمین وحی
اهداف جلسه
تاریخ حضرت ابراهیم و سرزمین وحی
خودآزمایی1
ب) مبارزه با شرک
د) انتقال حضرت اسماعیل به مکّه
ﮬ) پیدایش شرک و بت پرستی در حجاز
خودآزمایی2
و) معروف‌ترین اجداد پیامبر
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (1)
اهداف جلسه
قبل از بعثت
مهمترین وقایع قبل از بعثت
خودآزمایی1
آغاز رسالت 1
آغاز رسالت 2
خودآزمایی2
آغاز رسالت 3
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (2)
اهداف جلسه
تقابل مشرکین با پیامبر در دوران مکّه
1ـ تطمیع و تهدید
خودآزمایی۱
2ـ مقابله با قرآن
خودآزمایی۲
3ـ کمک گرفتن از یهودیان
4ـ شکنجه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (3)
اهداف جلسه
5ـ پیشنهاد صلح
6ـ تحریم‌های همه جانبه
خودآزمایی1
1ـ آشنایی مردم یثرب با اسلام
خودآزمایی2
2ـ آغاز هجرت و نقشه قتل پیامبر
3ـ ایّام سکونت در قبا
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (4)
اهداف جلسه
سال اوّل هجرت
خودآزمایی1
2-گسترش دشمنان اسلام
خودآزمایی2
منافقان
سال دوم هجرت
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (5)
اهداف جلسه
غزوۀ بدر
خودآزمایی1
جنگ احد
خودآزمایی2
دلایل شکست مسلمین
خودآزمایی3
غزوۀ حمراء الاسد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (6)
اهداف جلسه
سال سوم هجرت
خودآزمایی1
اخراج یهودیان بنی‌نضیر از مدینه
خودآزمایی2
جنگ احزاب
خودآزمایی3
دلایل شکست مشرکین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (7)
اهداف جلسه
جنگ احزاب
خودآزمایی1
غزوۀ بنی‌قریظه
خودآزمایی2
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (8)
اهداف جلسه
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی1
جنگ خیبر
فدک
خودآزمایی2
جنگ موته
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (9)
اهداف جلسه
نقض صلح حدیبیه
غزوه حنین
خودآزمایی1
محاصره طائف
خودآزمایی۲
تقسیم غنائم
ورود گروه‌های مختلف به اسلام
خودآزمایی۳
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (10)
اهداف جلسه
مباهله با نجرانیان
خودآزمایی1
ورود اسلام به یمن
خودآزمایی2
ابلاغ ولایت (۱)
ابلاغ ولایت (2)
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (11)
اهداف جلسه
تدابیر رسول خدا در تثبیت ولایت
خودآزمایی1
بسیج عمومی برای جهاد
درخواست کاغذ و دوات
خودآزمایی2
سقیفه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
13 تاریخ حضرت فاطمه سلام الله علیها
اهداف جلسه
درآمد
فضائل
دوران زندگی
جایگاه معنوی و علمی
خودآزمایی1
دفاع از امر ولایت
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 1
اهداف جلسه
تاریخ حضرت فاطمۀ زهرا
تاریخ امیرالمؤمنین
خودآزمایی۱
حوادث قبل از هجرت
حوادث بعد از هجرت
خودآزمایی۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 2
اهداف جلسه
امیرالمؤمنین(ع)در سریه‌ها
سریۀ ذات‌السلاسل
ابلاغ آیۀ برائت
خودآزمایی1
امام علی(ع) نفس پیامبر(ص)
واقعۀ غدیر
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 3
اهداف جلسه
انحراف از ولایت
دلایل تشکیل شورا در سقیفه
خودآزمایی1
ناامیدی انصار از خلافت امام علی
ماجرای سقیفه
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 4
اهداف جلسه
بیعت با ابوبکر
گروه‌های مخالف و واکنش حاکمیت
خودآزمایی1
اقداماتی برای اقامۀ حق
خطر نابودی اسلام
محقق شدن اهداف منافقان
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 5
اهداف جلسه
تدابیر امیرالمؤمنین علیه السلام
حاکمیت عمر
عرصۀ قضایی
خودآزمایی
تشکیل شورا برای تعیین خلیفۀ سوم
سیاست گذاری عمر در شورا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 6
اهداف جلسه
اتمام حجت با مردم
سیرۀ عملی عثمان
خودآزمایی1
قیام مردم
بیعت مردم
خودآزمایی2
اولین خطبه‌ها
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 7
اهداف جلسه
دوران حکومت
عزل حاکمان فاسد
تقسیم عادلانۀ بیت‌المال
خودآزمایی1
افزایش حقوق نظامیان
خودآزمایی2
فتنۀ پیمان ‌شکنان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 8
اهداف جلسه
عملکرد طلحه و زبیر
عملکرد عایشه
عوامل مخالفت عایشه
خودآزمایی۱
نقش معاویه در فتنه
عوامل موفقیت فتنه‌گران
خودآزمایی۲
اولین اقدامات امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 9
اهداف جلسه
فتنۀ پیمان‌ شکنان
مواجهۀ امیرالمؤمنین با پیمان‌ شکنان
برخورد امیرالمؤمنین با عایشه
خودآزمایی1
پیامدهای جنگ جمل
خودآزمایی2
تغییر مرکز حکومت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 10
اهداف جلسه
برخورد با معاویه 1
برخورد با معاویه 2
خودآزمایی1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 2
خودآزمایی2
نتیجۀ حکمیت و واکنش امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
24 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 11
اهداف جلسه
فتنۀ خوارج
جنگ نهروان
پیامدهای جنگ نهروان
غارت‌گری‌های معاویه
خودآزمایی 1
تدابیر امام علی در ایجاد حکومت
ارتقاء دادن معرفت مردم
خودآزمایی ۲
شیعه در عصر امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون
25 تاریخ امام حسن علیه السلام - 1
اهداف جلسه
تاریخ امام حسن
دوران قبل از حکومت امیرالمومنین
خودآزمایی
دوران حکومت امیرالمومنین
جنگ صفین
مذاکره با خوارج
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
26 تاریخ امام حسن علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دوران امامت حسن و فتنه های معاویه
طرح ترور امام و لشکرکشی معاویه
خودآزمایی 1
تشکیل سپاه دفاعی و خیانت سرداران
تصفیه سپاه، فتنه خوارج
خودآزمایی 2
مفاد پیمان صلح
صلح امام نجات بخش تشیع
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
27 تاریخ امام حسین علیه السلام - 1
اهداف جلسه
دوران حکومت معاویه
قتل و کشتار شیعیان
بیعت گرفتن برای یزید
خروج امام به سوی مکه
حفظ اساس اسلام
خودآزمایی 1
عامل نبودن دعوت کوفیان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
28 تاریخ امام حسین علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دلایل هجرت از مدینه
دعوت کوفیان از امام
دلیل پذیرش دعوت کوفیان
اعزام مسلم به کوفه
حرکت عبیدالله به سوی کوفه
آغاز سفر امام حسین به کوفه
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
29 تاریخ امام سجاد علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت امام سجاد
امام سجاد در واقعه عاشورا
انتشار پیام قیام امام حسین
خیانت‌های یزید به اسلام
قدرتمند شدن زبیریان و جنایات آن‌ ها
خودآزمایی1
شکل‌گیری قیام‌های مختلف
تثبیت و تبیین اسلام راستین
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
30 تاریخ امام باقر علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام باقر
خودآزمایی 1
موقعیت بنی‌امیّه
خودآزمایی 2
موقعیت علمی جامعۀ اسلامی
شاگردپروری
نمونه‌ای از علم امام
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
31 تاریخ امام صادق علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام صادق - ولادت تا امامت
دوران امامت - قیام زید بن علی
قیام یحیی بن زید
فروپاشی دولت اموی
آماده کردن مردم برای اقامۀ حق
قیام عباسیان و آثار سوء آن
حکومت ابوالعباس سفاح
خودآزمایی 1
حکومت منصور
مبارزه با جریان غلو
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
32 تاریخ امام صادق امام کاظم علیهم السلام
اهداف جلسه
امامت و شهادت امام صادق
آغاز امامت امام کاظم
خودآزمایی 1
حکومت منصور و فرزندان
حکومت هارون و اقدامات امام کاظم
زندان و شهادت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
33 تاریخ امام رضا علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت و امامت امام رضا
پیدایش فرقۀ واقفیه
خودآزمایی 1
جنگ قدرت بین فرزندان هاورن
تدابیر حکومتی مأمون بعد از پیروزی
فرا خواندن امام رضا به مرو
تحمیل ولایتعهدی بر امام رضا
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
34 تاریخ امام رضا و امام جواد علیهم السلام
اهداف جلسه
شکوه علمی امام رضا
تجلی مقام معنوی امام رضا
شهادت امام رضا
خودآزمایی 1
ولادت و امامت امام جواد
فرا خواندن امام جواد به بغداد
شهادت امام جواد
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
35 تاریخ امام هادی علیه السلام
اهداف جلسه
دوران امامت امام هادی
حفظ کردن و رفعت دادن تشیّع
خودآزمایی 1
برخورد حاکمان عباسی با امام هادی
فرا خواندن امام(ع) به مرکز حکومت
تحت نظر گرفتن امام هادی
خودآزمایی 2
شهادت امام هادی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
36 تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت تا امامت امام حسن عسکری
مهم‌ترین وقایع زمان امام حسن عسکری
اهتمام بر وظایف امامت
گسترده شدن مکتب تشیع
ولادت حضرت مهدی
غیبت و ظهور حضرت مهدی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش سوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

محمد رضا اسدالهی تاریخ انتشار: 5 روز پیش

بنام نام خدا سلام علیکم :این درس را دروقتی گوش دادم که درقرنطینه خانگی بیماری کرنا بودم وبرای تمام دست اندرکاران آرزو سلامتی دارم التماس دعا محمدرضا اسدالهی بی نهایت عالی

پریسا مرادی مقام تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

دوره بسیار خوبی برای یادگیری عموم میباشد

مرتضی مبارکی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام علیکم مباحث ارائه شده در این دوره بسیار مفید و ارزنده بود و از همه اساتید موسسه نور المجتبی (ع) بخصوص جناب آقای دکتر رجبی دوانی تشکر و قدردانی می کنم و درخواست می کنم که اگر امکان دارد پیرامون مبحث مهدویت دوره های بیشتری برگزار شود.با تشکر فراوان یاعلی

طاهر حسینی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

باسلام وخدا قوت خدمت استاد عزیزم ،بسیار عالی بود خیلی برام مفید بود

محمد مهدی ایمنی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام سپاسگزارم خدا قوت

محمد مهدی ایمنی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام بسیار خوب و شایسته تقدیر

محمد مهدی ایمنی تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

با سلام بسیار خوب و قابل درک.

علیرضا معصومی زاده تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

سلام. در مورد تاریخ مختار هم کاش یه توضیحی داده بشه خیلی از زحمات کارکنان ایما سپاس گذارم

مریم صادقی پری تاریخ انتشار: 1 ماه پیش

کلاس عالی بود استفاده کردم

احمد خوانساری تاریخ انتشار: 2 ماه پیش

با سلام از این که چنین بستر مناسبی برای آشنایی عموم مردم با معارف اسلامی فراهم کرده اید، صمیمانه از اساتید و همه ی زحمت کشان این مجموعه ارزشمند تشکر می کنم. ان شاءالله همیشه در زیر شایه لطف خداوند سلامت و سربلند باشید.