داستان نویسی مقدماتی

ارائه دهنده: نشر سرای خودنویس  
9 جلسه
نمایش جلسات
1 آیا اصلاً آموزش؟
اهداف جلسه
مقدمه
آیا نوشتن سخت است؟
چه بنویسیم!
چکیده
جزوه PDF
2 تخیل
اهداف جلسه
تخیل
تمارین تقویت تخیل
راهکار تقویت تخیل
چکیده
جزوه PDF
3 سوژه
اهداف جلسه
سوژه
برش از زندگی
تاریخ
چکیده
جزوه PDF
4 طرح داستان
اهداف جلسه
طرح داستان
انواع طرح داستان
فرم طرح داستان
چکیده
جزوه PDF
5 گشایش داستان
اهداف جلسه
گشایش داستان
شروع داستان
فقط بنویسید!
چکیده
جزوه PDF
6 گشایش و عناصر داستان
اهداف جلسه
گشایش و عناصر داستان
گشایش داستان «سقوط خاندان آشر»
عناصر داستان
چکیده
جزوه PDF
7 شروع داستان ما
اهداف جلسه
شروع داستان ما
گشایش داستان
فقط بنویسید!
چکیده
جزوه PDF
8 جذابیت داستانی
اهداف جلسه
جذابیت داستانی
بدنۀ داستان
نقطۀ اوج
چکیده
جزوه PDF
9 نام داستان
اهداف جلسه
نام داستان
بررسی نام داستان‌ها
شیوۀ دانه برفی
ویرایش
چکیده
جزوه PDF
داستان نویسی میانه

ارائه دهنده: نشر سرای خودنویس  
8 جلسه
نمایش جلسات
1 انواع و تعاریف متون
اهداف جلسه
مقدمه
تعریف داستان
عناصر اصلی داستان
چکیده
جزوه PDF
2 کارکرد داستان
اهداف جلسه
مقدمه
تعریف نویسنده
نوع نگرش
چکیده
جزوه PDF
3 شخصیت‌پردازی
اهداف جلسه
مقدمه
شخصیت (Character)
راه‌های شخصیت‌پردازی
چکیده
جزوه PDF
4 راوی و روایت
اهداف جلسه
مقدمه
روایت‎‌های چند صدایی
زمان و مکان داستان (Setting)
چکیده
جزوه PDF
5 هدف‌مندی امکانات
اهداف جلسه
مقدمه
فضای داستان (مود یا اتمسفر)
فرم داستان
چکیده
جزوه PDF
6 مربی‌گری کلمات
اهداف جلسه
مقدمه
اصل اقتصاد در کوشش‌های خلاق
سبک ماکسیمالیسم
چکیده
جزوه PDF
7 زبان و افعال
اهداف جلسه
مقدمه
پایان بندی مناسب
اهمیت حادثه
چکیده
جزوه PDF
8 دیالوگ (گفتگو)
اهداف جلسه
مقدمه
داستان و جزئیات آن
بیان مضمون در قالب کنش‌ها
چکیده
جزوه PDF
داستان نویسی پیشرفته

ارائه دهنده: نشر سرای خودنویس  
8 جلسه
نمایش جلسات
1 انواع داستان
اهداف جلسه
مقدمه
انواع داستان (براساس فنی، تکنیکی، مضمونی)
داستان رئالیستی
چکیده
جزوه PDF
2 رئالیسم جادویی
اهداف جلسه
مقدمه
داستان فانتزی و داستان‌ علمی تخیلی
ادبیات عامه پسند (ادبیات Popular)
چکیده
جزوه PDF
3 جنایی ـ معمایی، روانشناختی و مدرن
اهداف جلسه
مقدمه
داستان روان‌شناختی
داستان مدرن
چکیده
جزوه PDF
4 داستان پست مدرن و داستان جنگ (دفاع مقدس)
اهداف جلسه
پست مدرن
ویژگی‌های پست مدرن از منظر «دیوید لاج»
داستان جنگ (دفاع مقدس)
چکیده
جزوه PDF
5 ژانر وحشت، داستانک و داستان کودک
اهداف جلسه
مقدمه
داستانک یا مینیمال (داستان کوچک)
داستان کودک
چکیده
جزوه PDF
6 زبان داستان
اهداف جلسه
مقدمه
عدم به‌کارگیری افعال مشابه و متعدد (2)
تکنیک‌های نگارشی
چکیده
جزوه PDF
7 تکنیک نگارشی
اهداف جلسه
مقدمه
سپیدگذاری
نمادها
چکیده
جزوه PDF
8 آرای ارسطو و برخی صاحب‌نظران
اهداف جلسه
مقدمه
نظریۀ «ادگار آلن پو» آمریکایی
تنوع موضوعی
چکیده
جزوه PDF