استاد سیدمحمد حسینی‌نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زن و خانواده

▪️ متولد: ۱۳۶۶ ▪️ طلبه حوزه علمیه قم ▪️ مدرک غیر حوزوی: ▪️کارشناسی: رشته کامپیوتر (گرایش نرم افزار) ▪️ دانشجوی کارشناسی ارشد: رشته مطالعات زن و خانواده ▪️ برخی سوابق: 🔸 مدیر حوزه مجازی مهندس طلبه 🔸مدرس چندین دوره دانش آموختگان جامعه المصطفی 🔸مدیر بخش پشیبانی و توسعه در مرکز آموزش‌های غیرحض...

معرفی کامل
  • 7835 دانش پژوه
  • 4 درس ها
  • 0 دوره ها
درس ها