آغاز ثبت نام دوره آموزشی تاریخ انسان در قرآن با تدریس استاد میرباقری

تاریخ انتشار 1398/09/01

دوره آموزش مجازی تاریخ انسان در قرآن در قالب 25 جلسه آموزشی توسط دکتر سید محسن میرباقری تدریس گردیده است. در این دوره مباحثی از تاریخ زندگی پیامبران از حضرت آدم تا پیامبر خاتم و همچنین روایت قرآن از وقایع بعد از پیامبر تا عصر ظهور به زیبایی توسط استاد شرح گردیده است. این دوره که به نوعی تفسیر موضوعی قرآن می باشد برای نخستین بار توسط استاد میرباقری در قالب دوره آموزش مجازی تدوین و تدریس گردیده است. علاقمندان میتوانند با مراجعه به سامانه ایما نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام نمایند.

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم