تاریخ زندگی حضرت آدم (ع) در قرآن

سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن کریم، به‌ عنوان سرآغاز تاریخ انسان است. باید توجه داشت شیوه قرآن کریم در بیان تاریخ یک شیوه نو و آموزنده است و جنبه‌های تربیتی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد. تاریخ زندگی حضرت آدم (ع) در قرآن کریم نیز نکات بسیار آموزنده‌ای دارد که در این مقاله به …

ادامه مطلب