با چهارده روایت

مباحثی از تاریخ معصومین  
36 جلسه
نمایش جلسات
1 نگاهی به تاریخ و سرزمین وحی
اهداف جلسه
تاریخ حضرت ابراهیم و سرزمین وحی
خودآزمایی1
ب) مبارزه با شرک
د) انتقال حضرت اسماعیل به مکّه
ﮬ) پیدایش شرک و بت پرستی در حجاز
خودآزمایی2
و) معروف‌ترین اجداد پیامبر
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
2 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (1)
اهداف جلسه
قبل از بعثت
مهمترین وقایع قبل از بعثت
خودآزمایی1
آغاز رسالت 1
آغاز رسالت 2
خودآزمایی2
آغاز رسالت 3
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
3 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (2)
اهداف جلسه
تقابل مشرکین با پیامبر در دوران مکّه
1ـ تطمیع و تهدید
خودآزمایی۱
2ـ مقابله با قرآن
خودآزمایی۲
3ـ کمک گرفتن از یهودیان
4ـ شکنجه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
4 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (3)
اهداف جلسه
5ـ پیشنهاد صلح
6ـ تحریم‌های همه جانبه
خودآزمایی1
1ـ آشنایی مردم یثرب با اسلام
خودآزمایی2
2ـ آغاز هجرت و نقشه قتل پیامبر
3ـ ایّام سکونت در قبا
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
5 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (4)
اهداف جلسه
سال اوّل هجرت
خودآزمایی1
2-گسترش دشمنان اسلام
خودآزمایی2
منافقان
سال دوم هجرت
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
6 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (5)
اهداف جلسه
غزوۀ بدر
خودآزمایی1
جنگ احد
خودآزمایی2
دلایل شکست مسلمین
خودآزمایی3
غزوۀ حمراء الاسد
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
7 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (6)
اهداف جلسه
سال سوم هجرت
خودآزمایی1
اخراج یهودیان بنی‌نضیر از مدینه
خودآزمایی2
جنگ احزاب
خودآزمایی3
دلایل شکست مشرکین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
8 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (7)
اهداف جلسه
جنگ احزاب
خودآزمایی1
غزوۀ بنی‌قریظه
خودآزمایی2
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
9 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (8)
اهداف جلسه
صلح حدیبیّه و آثار آن
خودآزمایی1
جنگ خیبر
فدک
خودآزمایی2
جنگ موته
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
10 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (9)
اهداف جلسه
نقض صلح حدیبیه
غزوه حنین
خودآزمایی1
محاصره طائف
خودآزمایی۲
تقسیم غنائم
ورود گروه‌های مختلف به اسلام
خودآزمایی۳
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
11 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (10)
اهداف جلسه
مباهله با نجرانیان
خودآزمایی1
ورود اسلام به یمن
خودآزمایی2
ابلاغ ولایت (۱)
ابلاغ ولایت (2)
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
12 تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله (11)
اهداف جلسه
تدابیر رسول خدا در تثبیت ولایت
خودآزمایی1
بسیج عمومی برای جهاد
درخواست کاغذ و دوات
خودآزمایی2
سقیفه
خودآزمایی3
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
13 تاریخ حضرت فاطمه سلام الله علیها
اهداف جلسه
درآمد
فضائل
دوران زندگی
جایگاه معنوی و علمی
خودآزمایی1
دفاع از امر ولایت
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
14 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 1
اهداف جلسه
تاریخ حضرت فاطمۀ زهرا
تاریخ امیرالمؤمنین
خودآزمایی۱
حوادث قبل از هجرت
حوادث بعد از هجرت
خودآزمایی۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
15 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 2
اهداف جلسه
امیرالمؤمنین(ع)در سریه‌ها
سریۀ ذات‌السلاسل
ابلاغ آیۀ برائت
خودآزمایی1
امام علی(ع) نفس پیامبر(ص)
واقعۀ غدیر
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
16 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 3
اهداف جلسه
انحراف از ولایت
دلایل تشکیل شورا در سقیفه
خودآزمایی1
ناامیدی انصار از خلافت امام علی
ماجرای سقیفه
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
17 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 4
اهداف جلسه
بیعت با ابوبکر
گروه‌های مخالف و واکنش حاکمیت
خودآزمایی1
اقداماتی برای اقامۀ حق
خطر نابودی اسلام
محقق شدن اهداف منافقان
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
18 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 5
اهداف جلسه
تدابیر امیرالمؤمنین علیه السلام
حاکمیت عمر
عرصۀ قضایی
خودآزمایی
تشکیل شورا برای تعیین خلیفۀ سوم
سیاست گذاری عمر در شورا
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
19 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 6
اهداف جلسه
اتمام حجت با مردم
سیرۀ عملی عثمان
خودآزمایی1
قیام مردم
بیعت مردم
خودآزمایی2
اولین خطبه‌ها
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
20 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 7
اهداف جلسه
دوران حکومت
عزل حاکمان فاسد
تقسیم عادلانۀ بیت‌المال
خودآزمایی1
افزایش حقوق نظامیان
خودآزمایی2
فتنۀ پیمان ‌شکنان
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
21 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 8
اهداف جلسه
عملکرد طلحه و زبیر
عملکرد عایشه
عوامل مخالفت عایشه
خودآزمایی۱
نقش معاویه در فتنه
عوامل موفقیت فتنه‌گران
خودآزمایی۲
اولین اقدامات امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
22 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 9
اهداف جلسه
فتنۀ پیمان‌ شکنان
مواجهۀ امیرالمؤمنین با پیمان‌ شکنان
برخورد امیرالمؤمنین با عایشه
خودآزمایی1
پیامدهای جنگ جمل
خودآزمایی2
تغییر مرکز حکومت
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
23 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 10
اهداف جلسه
برخورد با معاویه 1
برخورد با معاویه 2
خودآزمایی1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 1
جنگ صفین و فتنۀ حکمیت 2
خودآزمایی2
نتیجۀ حکمیت و واکنش امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون
24 تاریخ امیرالمومنین علیه السلام – 11
اهداف جلسه
فتنۀ خوارج
جنگ نهروان
پیامدهای جنگ نهروان
غارت‌گری‌های معاویه
خودآزمایی 1
تدابیر امام علی در ایجاد حکومت
ارتقاء دادن معرفت مردم
خودآزمایی ۲
شیعه در عصر امیرالمؤمنین
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
25 تاریخ امام حسن علیه السلام - 1
اهداف جلسه
تاریخ امام حسن
دوران قبل از حکومت امیرالمومنین
خودآزمایی
دوران حکومت امیرالمومنین
جنگ صفین
مذاکره با خوارج
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
26 تاریخ امام حسن علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دوران امامت حسن و فتنه های معاویه
طرح ترور امام و لشکرکشی معاویه
خودآزمایی 1
تشکیل سپاه دفاعی و خیانت سرداران
تصفیه سپاه، فتنه خوارج
خودآزمایی 2
مفاد پیمان صلح
صلح امام نجات بخش تشیع
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
27 تاریخ امام حسین علیه السلام - 1
اهداف جلسه
دوران حکومت معاویه
قتل و کشتار شیعیان
بیعت گرفتن برای یزید
خروج امام به سوی مکه
حفظ اساس اسلام
خودآزمایی 1
عامل نبودن دعوت کوفیان
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
28 تاریخ امام حسین علیه السلام - 2
اهداف جلسه
دلایل هجرت از مدینه
دعوت کوفیان از امام
دلیل پذیرش دعوت کوفیان
اعزام مسلم به کوفه
حرکت عبیدالله به سوی کوفه
آغاز سفر امام حسین به کوفه
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
29 تاریخ امام سجاد علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت امام سجاد
امام سجاد در واقعه عاشورا
انتشار پیام قیام امام حسین
خیانت‌های یزید به اسلام
قدرتمند شدن زبیریان و جنایات آن‌ ها
خودآزمایی1
شکل‌گیری قیام‌های مختلف
تثبیت و تبیین اسلام راستین
خودآزمایی2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
30 تاریخ امام باقر علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام باقر
خودآزمایی 1
موقعیت بنی‌امیّه
خودآزمایی 2
موقعیت علمی جامعۀ اسلامی
شاگردپروری
نمونه‌ای از علم امام
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
31 تاریخ امام صادق علیه السلام
اهداف جلسه
تاریخ امام صادق - ولادت تا امامت
دوران امامت - قیام زید بن علی
قیام یحیی بن زید
فروپاشی دولت اموی
آماده کردن مردم برای اقامۀ حق
قیام عباسیان و آثار سوء آن
حکومت ابوالعباس سفاح
خودآزمایی 1
حکومت منصور
مبارزه با جریان غلو
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
32 تاریخ امام صادق امام کاظم علیهم السلام
اهداف جلسه
امامت و شهادت امام صادق
آغاز امامت امام کاظم
خودآزمایی 1
حکومت منصور و فرزندان
حکومت هارون و اقدامات امام کاظم
زندان و شهادت
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
33 تاریخ امام رضا علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت و امامت امام رضا
پیدایش فرقۀ واقفیه
خودآزمایی 1
جنگ قدرت بین فرزندان هاورن
تدابیر حکومتی مأمون بعد از پیروزی
فرا خواندن امام رضا به مرو
تحمیل ولایتعهدی بر امام رضا
خودآزمایی 2
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
34 تاریخ امام رضا و امام جواد علیهم السلام
اهداف جلسه
شکوه علمی امام رضا
تجلی مقام معنوی امام رضا
شهادت امام رضا
خودآزمایی 1
ولادت و امامت امام جواد
فرا خواندن امام جواد به بغداد
شهادت امام جواد
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
35 تاریخ امام هادی علیه السلام
اهداف جلسه
دوران امامت امام هادی
حفظ کردن و رفعت دادن تشیّع
خودآزمایی 1
برخورد حاکمان عباسی با امام هادی
فرا خواندن امام(ع) به مرکز حکومت
تحت نظر گرفتن امام هادی
خودآزمایی 2
شهادت امام هادی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
36 تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام
اهداف جلسه
ولادت تا امامت امام حسن عسکری
مهم‌ترین وقایع زمان امام حسن عسکری
اهتمام بر وظایف امامت
گسترده شدن مکتب تشیع
ولادت حضرت مهدی
غیبت و ظهور حضرت مهدی
خودآزمایی
چکیده
جزوه pdf
فایل صوتی
? آزمون بخش سوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

ابوذر رحیمی تاریخ انتشار: 1 روز پیش

سلام‌علیکم. دوره‌ی آشنایی با تاریخ معصومین علیهم السلام را به تازگی به پایان رساندم. الحمدالله دوره‌ی خوب و مفیدی بود که گذراندن آن را به افرادی که به تاریخ اسلام بویژه تاریخ زندگی ائمه اطهار علیهم السلام توصیه می‌کنم. سپاس از زحمات موسسه نوالمجتبی علیه السلام، جناب دکتر میرباقری، استاد رجبی‌دوانی و تمامی دست‌اندرکاران فنی و پشتیبانی

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 21 ساعت پیش

جناب آقای ابوذر رحیمی سلام رضایت شما باعث افتخار ماست. سپاس از همراهی شما

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 21 ساعت پیش

جناب آقای ابوذر رحیمی سلام رضایت شما باعث افتخار ماست. سپاس از همراهی شما

حجت الله خلقی تاریخ انتشار: 3 روز پیش

بسیار عالی بود خدا قوت مفید بود و چقدر حرص خوردم از انحراف اسلام درباره غدیر

علی محمد شایق تاریخ انتشار: 3 روز پیش

سلام عرض میکنم خدمت شما دست اندرکاران این دوره خوب فقط از شما میخواهم که اگر برایتان مقدور است برای صدور مدرک تصویر عکس هرکس را روی آن اسکن فرمائید باتشکر

محمدعلی حسنی ساطحی تاریخ انتشار: 6 روز پیش

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه سروران عزیز جهت برگزاری این کلاس ها واقعا کلاس های مفیدی بود و مطالب واقعا عالی و مفید بود . ان شاءالله خداوند به همه عزیزان و کسانی که در برگزاری این کلاسها تلاش کردند و زحمت کشیدن عاقبت به خیر بکنه . سلامتی همه سروران و همه اساتید صلوات ...

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 روز پیش

جناب آقای حسنی ساطحی سلام از اینکه مطالب دوره براتون مفید واقع شده خوشحالیم. سپاس از همراهی گرم شما

کبری باقری فرد تاریخ انتشار: 6 روز پیش

با سلام و خدا قوت خدمت همه اونهایی که در پخش مسائل دینی تلاش میکنند سپاس بیکران از استاد گرامی رجبی دوانی واقعا از دوره زندگی پیامبر و جنگها اطلاع کافی نداشتم خیلی برام جالب و مفید بود تازه اولش هستم امیدوارم بتونم با زندگی و الگوی ائمه کاملا آشنا بشم و در زندگیم بکار بگیرم خیلی خوشحالم که خداوند منو با مکتب شما آشنا کرد خداوند خیر دنیا و اخرت به همه شماها بده🤲

پشتیبان آموزش تاریخ انتشار: 5 روز پیش

سرکار خانم باقری فرد سلام رضایت شما مایه مباهات و دلگرمی ماست. در پناه حق باشید.

پریسا پولادی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام و عرض خسته نباشید خدمت مجموعه بزرگواران زحمتکش این برنامه🌷🌷 خدا رو شاکرم که دانش آموز این مکتبم ... کاش میشد بعضی از زوایای تاریخ 14 معصوم ع مبسوط تر برگزار میشد انشاالله خداوند توفیقات اساتید عزیز رو روزافزون کنه

رضا داداشی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام.لطفا درمورد تاریخ ایران هم یه دوره بذارید.ممنون

محمد حسن کوهستانی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

بنده که عاشق تاریخم به خصوص تاریخ ائمه و پیامبران. خدا خیرتون بده🌹

رضا داداشی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام.من و خانومم داریم استفاده میکنیم. واقعا عالیه. خدا خیرتون بده.

محمدتقی محمودی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

سلام لطفا یک صفحه ایجاد کنید که دربردارنده کتاب هایی باشد که مورد تائید موسسه و استادان بزرگوار هست( مثلا من در دوره آشنایی با تاریخ چهارده معصوم پی دی اف رو پرینت گرفتم و مطالعه کردم و واقعا مطالب خوبی داشت با تحلیل های خوب...الان می خوام یه کتاب دیگه بخونم تخصصی تر مثلا تاریخ تحلیلی دوران خلافت امام علی (ع) ...) و ما بتوانیم از این طریق کتب مورد نظر رو تهیه یا سفارش دهیم.. سپاس فراوان بابت زحمات مخلصانه مسئولین موسسه